PONIŻEJ PUBLIKUJEMY LISTĘ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH W NABORZE STAŻE 2023 R. DO UDZIAŁU W WAKACYJNYCH STAŻACH W 2023 R.


 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH W NABORZE 01.2023 R. DO UDZIAŁU
W  POSZCZEGÓLNYCH FORMACH WSPARCIA W PROJEKCIE
 


 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH W NABORZE 09.2022 R. DO UDZIAŁU
W  POSZCZEGÓLNYCH FORMACH WSPARCIA W PROJEKCIE
 


 

PONIŻEJ PUBLIKUJEMY LISTĘ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH W NABORZE STAŻE 2022 R. DO UDZIAŁU W WAKACYJNYCH STAŻACH W 2022 R.


 


 

PONIŻEJ PUBLIKUJEMY LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH W NABORZE 01/02.2022 R. DO UDZIAŁU W POSZCZEGÓLNYCH FORMACH WSPARCIA W PROJEKCIE


 


 


 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH W NABORZE 10.2021 R. DO UDZIAŁU
W  POSZCZEGÓLNYCH FORMACH WSPARCIA W PROJEKCIE
 


 


 


 

pdf
plik pdf - 2.2 MB

Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn


 

pdf
plik pdf - 3.7 MB

Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami