W dniu 31.08.2023 r. zakończyła się realizacja projektu pn. „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie
i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego”
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

W ramach projektu w ZST „FABLOK” w Chrzanowie doposażono: Pracownię maszynowej obróbki skrawaniem, Pracownię elektryczną, Pracownię ruchu drogowego i Pracownię CNC oraz w ZS w Libiążu:  Pracownię rysunku technicznego, Pracownię techno-dydaktyczną i Pracownię energetyki.

W okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2023 r. 308 uczniów i 3 nauczycieli skorzystało z różnych form wsparcia w projekcie:

  •         39 uczennic i uczniów otrzymało stypendium za osiągnięcie wysokich wyników w przedmiotach zawodowych
  •         111 uczestników projektu zrealizowało wakacyjne staże płatne
  •         307 osób skorzystało z zajęć doradztwa zawodowego
  •         50 uczennic i uczniów wzięło udział w 2 wyjazdach zawodoznawczych  do Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. oraz firmy Veolia Południe Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach
  •         181 osób skorzystało z kursów kwalifikacyjnych przygotowujących do uzyskania uprawnień zawodowych: prawa jazdy kat. B, SEP, operatora koparkoładowarki, spawania metodami: MAG, MIG i TIG, operatora wózka widłowego i jezdniowego
  •         98 uczennic i uczniów skorzystało z kursów umożliwiających podniesienie poziomu umiejętności zawodowych: operatora obrabiarek CNC, maszynowa obróbka skrawaniem (tokarz), programowanie sterowników PLC, obsługa programu AutoCAD, obsługa programu Solid Edge i Solid Edge pod drukarkę 3D oraz szkolenia „Mój pierwszy biznes”
  •         80 osób uczęszczało na kursy językowe i matematyczne
  •         3 nauczycieli przedmiotów zawodowych ukończyło kurs języka angielskiego zawodowego.

Składamy serdeczne podziękowania uczestnikom projektu oraz osobom zaangażowanym w jego realizację.


 

 

W ramach realizowanego projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w okresie 3 lipca – 4 sierpnia 2023 r.
40 uczestników skorzystało z płatnych staży u pracodawców.

W związku z tym Realizator Projektu składa podziękowania za współpracę w organizacji staży następującym firmom:

 

Andrzej Gotfryd Diler firmy HUSQVARNA

EPS SYSTEM Sp. z o.o.

Fomann Sp. z o.o.

HARDKOP Sp. z o.o.

METKOW s.c.

P.H.U. AUTO MAX Bogdan Sroka

TAURON Wydobycie S.A.

Unimetal Recycling Sp. z o.o.

Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o.

Zakład Elektroinstalacyjny Kamiński Sp. z o.o.


 

W dniu 12.05.2023 r. 28 uczestników projektu - uczniów ZST "FABLOK" w Chrzanowie i ZS w Libiążu wzięło udział w WYJEŹDZIE ZAWODOZNAWCZYM do firmy VEOLIA Południe w Tarnowskich Górach zorganizowanycm w ramach wsparcia edukacyjno-zawodowego w projekcie.


 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU KORZYSTAJĄCYCH ZE STAŻY WAKACYJNYCH W 2023 R.


 

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKÓW STAŻY W 2023 R.


 

UWAGA! W zakładce Dla uczestników zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych w naborze staże 2023 do udziału w wakacyjnych stażach. Gratulujemy!!!


 

UWAGA! Okazja do zdobycia doświadczenia zawodowego! Zapraszamy do udziału
wakacyjnych stażach!

W dniach od 17 do 28 kwietnia 2023 r. ogłaszamy nabór na płatne staże wakacyjne w ramach projektu „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ
i oferty kształcenia zawodowego”.

Szczegóły w zakładce Rekrutacja.


 

Za nami cztery zakończone edycje Kursu programowanie sterowników PLC z zastosowaniem w układach sterowania
w ramach projektu unijnego, dzięki którym 20 uczestników projektu wzbogaciło swoje umiejętności zawodowe.


 

W dn. 18.02.2023 r. rozpoczęła się kolejna edycja kursu umiejętności zawodowych - obsługa programu AutoCAD 
w ramach projektu. 


 

UWAGA!!! W zakładce Dla uczestników publikujemy listy osób zakwalifikowanych w naborze 01.2023 do udziału w poszczególnych formach wsparcia w projekcie.


 

UWAGA!!! 

W dniach 2 do 20 stycznia 2023 r. trwa kolejny nabór uczestników do projektu pn. „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego”. Przed nami kilka ostatnich miesięcy realizacji projektu, dlatego zachęcamy do skorzystania
atrakcyjnych bezpłatnych form wsparcia w roku szkolnym 2022/2023. 

Szczegóły w zakładce Rekrutacja.


 

W dniu 07.12.2022 r. w ZST "FABLOK" w Chrzanowie odbyła się uroczysta gala wręczenia listów gratulacyjnych uczestnikom projektu, którym przyznano stypendium za wysokie wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych na rok szkolny 2022/2023.

Szczegóły na portalu ziemi chrzanowskiej przelom.pl - w linku poniżej.


 

Szanowni Nauczyciele!

Uprzejmie informujemy, iż od 17 do 28 października 2022 r. trwa nabór nauczycieli przedmiotów zawodowych z ZST "FABLOK" w Chrzanowie i ZS w Libiążu na kurs języka angielskiego w ramach projektu "Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Szczegóły w zakładce Rekrutacja.


 

UWAGA! Ogłaszamy nabór na o naborze na przeprowadzenie kursu "Matematyka w technice (w tym zastosowanie metod matematycznych w przedmiotach zawodowych)" w projekcie.

Szczegóły w linku poniżej.


 

UWAGA! Ogłaszamy nabór na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego zawodowego w projekcie.

Szczegóły w linku poniżej.


 

UWAGA! Ogłaszamy nabór na doradcę zawodowego do przeprowadzenia szkolenia "Mój pierwszy biznes" w projekcie.

Szczegóły w linku poniżej.


 

UWAGA! Ogłaszamy nabór na przeprowadzenie kursu programowania sterowników PLC z zastosowaniem w układach sterowania w projekcie.

Szczegóły w linku poniżej.


 

UWAGA! Ogłaszamy nabór na przeprowadzenie kursu maszynowa obróbka skrawaniem (tokarz) w projekcie.

Szczegóły w linku poniżej.


 

UWAGA!!! W zakładce Dla uczestników publikujemy listy osób zakwalifikowanych w naborze 09.2022 do udziału w poszczególnych formach wsparcia w projekcie. GRATULUJEMY!!!


 

UWAGA!!! Komisja ds naborów w projekcie przyznała 13 szczególnie uzdolnionym w przedmiotach zawodowych uczestnikom projektu prawo do otrzymywania stypendium w roku szkolnym 2022/2023. Szczegóły w zakładce Dla uczestników/StypendiaGRATULUJEMY!!!


 

UWAGA UCZENNICE I UCZNIOWIE!!! W dniach 5 do 23 września 2022 r. trwa kolejny nabór uczestników do projektu pn. „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego”. Przed nami ostatni rok realizacji projektu, dlatego zachęcamy do skorzystania z różnych atrakcyjnych bezpłatnych form wsparcia w roku szkolnym 2022/2023. 

Szczegóły w zakładce Rekrutacja.


 


 

Szanowni Nauczyciele!

Uprzejmie informujemy, iż od 1 do 23 września 2022 r. trwa nabór nauczycieli przedmiotów zawodowych z ZST "FABLOK" w Chrzanowie i ZS w Libiążu na kurs języka angielskiego w ramach projektu "Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Szczegóły w zakładce Rekrutacja.


 

W ramach realizowanego projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w okresie lipiec – sierpień 2022 r.

48 uczestników skorzystało z płatnych staży u pracodawców.

W związku z tym Realizator Projektu składa podziękowania za współpracę w organizacji staży następującym firmom:

ABIS Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Andrzej Gotfryd Diler firmy HUSQVARNA

Dan Cake Polonia Sp. z o.o.

EPS SYSTEM Sp. z o.o.

Fomann Sp. z o.o.

F.U.H. „AUTO KOMPLEX” Mirosław Szczurek

HARDKOP Sp. z o.o.

Mariusz Duda INSTAL

METKOW s.c.

ORLEN Serwis S.A.

PHU EcoNorm Andrzej Kowalczyk

TAURON Wydobycie S.A.

Unimetal Recycling Sp. z o.o.

Usługowy Przewóz Osób „MINI BUS” Dariusz Żelisko

Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o.

Veolia Południe Sp. z o.o.

Zakład Elektroinstalacyjny Kamiński Sp. z o.o. Sp. komandytowa


 

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKÓW STAŻY W 2022 R.


 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją projektów dofinansowannych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 realizowanych przez ZST "FABLOK"  w Chrzanowie za okres 2017-2022 w zakładce CKZ.


 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU KORZYSTAJĄCYCH ZE STAŻY WAKACYJNYCH W 2022 R.


 

W zakładce Dla uczestników zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych w naborze staże 2022 r. do udziału w wakacyjnych stażach w 2022 r. w ramach projektu unijnego.


 

UWAGA!!!

Przedłużamy nabór na wakacyjne staże do 20.05.2022 r. Zapraszamy!

Szczegóły w zakładce Rekrutacja.


 

UWAGA!

Informujemy, iż w dniach 29.04.2022 r. do 09.05.2022 r.

Biuro projektu będzie czynne 

od poniedziałku do piątku

w godz. 7.00 - 15.00.


 

UWAGA! Zdobądź doświadczenie zawodowe! Zapisz się na wakacyjny staż!

W dniach od 4 do 29 kwietnia 2022 r. w ZST "FABLOK" w Chrzanowie ogłaszamy nabór na płatne staże wakacyjne w ramach projektu „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego”.

Szczegóły w zakładce Rekrutacja.


 

UWAGA! W zakładce Dla uczestników zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych w naborze 01/02.2022 r. do udziału w poszczególnych formach wsparcia w projekcie. Gratulujemy!!!


 

UWAGA!!!

Informujemy, iż od dn. 14.02.2021r. Biuro projektu jest czynne:

poniedziałek, piątek: od godz. 7.00 do godz. 16.00

wtorek, środa, czwartek: od. godz. 7.00 do godz. 15.00.


 

UWAGA! Ogłaszamy nabór na doradcę zawodowego do przeprowadzenia szkolenia "Mój pierwszy biznes". Szczegóły w liknu poniżej.


 

UWAGA! Ogłaszamy nabór na przeprowadzenie kursu maszynowa obróbka skrawaniem (tokarz). Szczegóły w linku poniżej.


 

INFORMACJA

Informujemy, iż od 1 lutego 2022 r. do odwołania

Biuro projektu będzie czynne

w godz. 9.00 - 14.00.


 

Szanowni Nauczyciele!

Uprzejmie informujemy, iż od 1 do 11 lutego 2022 r. trwa nabór nauczycieli przedmiotów zawodowych z ZST "FABLOK" w Chrzanowie i ZS w Libiążu na kurs języka angielskiego w ramach projektu "Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Szczegóły w zakładce Rekrutacja.


 

UWAGA! W dniach 01.02.2022 - 07.02.2022 przedłużamy nabór do projektu pn. "Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego". ZAPRASZAMY!!!

Szczegóły w zakładce Rekrutacja.


 

Drodzy Uczniowie i Uczennice!

W dniach od 3 do 14 stycznia 2022 r. w ZST "FABLOK" w Chrzanowie ogłaszamy kolejny nabór do projektu pn. „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego” w roku szkolnym 2021/2022.

Zachęcamy do skorzystania z różnych form wsparcia.

Szczegóły w zakładce Rekrutacja.


 

W dniu 19.11.2021 r. 22 uczestników projektu - uczniów ZST "FABLOK" w Chrzanowie i ZS w Libiążu wzięło udział w WYJEŹDZIE ZAWODOZNAWCZYM do Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie, zorganizowanym w ramach wsparcia edukacyjno-zawodowego z projektu. 

 


 

W dniu 09.11.2021 r. w ZST "FABLOK" w Chrzanowie odbyła się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych uczestnikom projektu zakwalifikowanym do otrzymania w roku szkolnym 2021/2022 stypendium za wysokie wyniki w nauce przedmiotów zawodowych. 


 

UWAGA! Ogłaszamy nabór na przeprowadzenie kursu Zastosowanie metod matematycznych w przedmiotach zawodowych. Szczegóły w linku poniżej.


 

UWAGA! Ogłaszamy nabór na przeprowadzenie kursu obsługa programu system AUTOCAD. Szczegóły w linku poniżej.


 

UWAGA! Ogłaszamy nabór na przeprowadzenie kursu programowanie sterowników PLC z zastosowaniem w układach sterowania. Szczegóły w linku poniżej.


 

UWAGA! W zakładce Dla uczestników publikujemy listy osób zakwalifikowanych w naborze 10.2021 r. do udziału w poszczególnych formach wsparcia w projekcie. Gratulujemy!!!


 

UWAGA!!! Komisja Rekrutacyjna ds. naborów w projekcie przyznała 18 uczestnikom projektu szczególnie uzdolnionym w przedmiotach zawodowych prawo do otrzymywania stypendium w roku szkolnym 2021/2022. Lista stypendystów dostępna jest w zakładce Dla uczestników/Stypendia.

GRATULUJEMY!!!


 

UWAGA! Ogłaszamy nabór na stanowisko specjalisty ds. wdrażania projektu. Szczegóły w linku poniżej.


 

UWAGA! Ogłaszamy nabór na przeprowadzenie kursu z języka rosyjskiego zawodowego. Szczegóły w linku poniżej.


 

UWAGA! Ogłaszmy nabór na przeprowadzenie kursu maszynowa obróbka skrawaniem (tokarz). Szczegóły w linku poniżej.


 

DRODZY UCZNIOWIE!!!

Od 4 do 15 października 2021 r. w ZST „FABLOK” w Chrzanowie trwa nabór do projektu pn. „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego” w roku szkolnym 2021/2022. Zapraszamy do udziału w projekcie i skorzystania z różnych form wsparcia.

Każdy znajdzie coś dla siebie!

Szczegóły w zakładce Rekrutacja.


 

W okresie lipiec – sierpień 2021 r. w ramach realizowanego projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej

23 uczestników skorzystało z płatnych staży u pracodawców.

 

W związku z tym Realizator Projektu składa podziękowania za współpracę w organizacji staży następującym firmom:

Blachprofil 2 Sp. z o.o.

Contec Kromiss Sp. z o.o.

Elektro 4U Szymon Jankowski

Fomann Sp. z o.o.

HARDKOP Sp. z o.o.

INWEST Stanisław Ligęza

KOBAN Sp. z o.o.

METKOW s.c.

PHU EcoNorm Andrzej Kowalczyk

PPHU „MARCO” Mariusz Kotecki

Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o.

Thermoplast Permanent Development S.A.

Unimetal Recycling Sp. z o.o.

Veolia Południe Sp. z o.o.

Zakład Elektroinstalacyjny Ryszard Kamiński


 

UWAGA!!!

Informujemy, iż od dn. 01.09.2021r. Biuro projektu jest czynne:

poniedziałek, piątek: od godz. 7.00 do godz. 16.00

wtorek, środa, czwartek: od. godz. 7.00 do godz. 15.00.


 

UWAGA! Ogłaszamy nabór na stanowisko doradcy zawodowego. Szczegóły w linku poniżej.


 

UWAGA! Ogłaszamy nabór na stanowisko specjalisty ds wdrażania projektu. Szczegóły w linku poniżej.


 

UWAGA! Ogłaszamy nabór na stanowisko zastępcy koordynatora projektu. Szczegóły w linku poniżej.


 

UWAGA! Ogłaszamy nabór na stanowisko koordynatora projektu. Szczegóły w linku poniżej.


 

Informujemy, iż wyjątkowo w dn. 11.08.2021 r. (środa) Biuro projektu będzie nieczynne. Przepraszamy za utrudnienia.


 

UWAGA!!!  Ogłaszamy nabór na doradcę zawodowego do przeprowadzenia szkolenia "Mój pierwszy biznes". Szczegóły w linku poniżej.


 

UWAGA – PRZEDŁUŻAMY NABÓR! ZAPISZ SIĘ NA STAŻ !

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. w Zespole Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie zostaje przedłużony nabór na wakacyjne STAŻE PŁATNE organizowane w ramach projektu unijnego.

Szczegóły znajdziesz bezpośrednio w Biurze projektu w ZST „FABLOK” parter pok. 15 B oraz w linku poniżej.

 


 

UWAGA!!! Ogłaszamy nabór na stanowisko specjalisty ds rekrutacji. Szczegóły w linku poniżej.


 

BOGACTWO DOŚWIADCZEŃ I PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI !!!

Od 10 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. w Zespole Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie trwa nabór na wakacyjne STAŻE PŁATNE w okresie lipiec - sierpień 2021 r. w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu pod nazwą „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego”

ZAPRASZAMY!!!

Szczegóły znajdziesz bezpośrednio w Biurze projektu w ZST „FABLOK” parter pok. 15 B oraz w linku poniżej.


 

UWAGA - ZMIANA!!! Od 1 marca 2021 r. BIURO PROJEKTU będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 do 16.00.


 

UWAGA! W ramach kolejnego naboru do projektu zachęcamy do udziału w kursie z języka rosyjskiego zawodowego dofinansowanym ze środków unijnych.

Zobacz, co zyskasz....


 

DRODZY UCZNIOWIE !

Od 4 lutego 2021r. do 12 lutego 2021r.   w Zespole Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie trwa kolejny nabór w roku szkolnym 2020/2021 do  projektu pod nazwą „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego”

Uczestnictwo w projekciewspółfinansowanym przez Unię Europejską to gwarancja zdobycia dodatkowej wiedzy oraz otrzymanie certyfikatów potwierdzających nabycie umiejętności zawodowych.

ZAPRASZAMY osoby, które obecnie nie korzystają ze wsparcia w ramach trwającego
od 2017 roku, kontynuowanego projektu.

Szczegóły - bezpośrednio w biurze projektu w ZST „FABLOK” parter pok. 15 B oraz w linku poniżej.


 

UWAGA! ogłaszamy nabór na stanowisko specjalista ds rekrutacji. Szczegóły poniżej.


 

Zapraszamy do nowego BIURA PROJEKTU usytuowanego na parterze budynku głównego ZST "FABLOK" w Chrzanowie, pokój nr 15B (obok Sekretariatu dla uczniów). Nowa lokalizacja zapewnia dogodny dostęp osobom niepełnosprawnym.


 

W przeprowadzonym we wrześniu 2020 NABORZE do uczestnictwa w projekcie "Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego" deklaracje uczestnictwa złożyło 25 osób. Wszystkie osoby zakwalifikowały sie do udziału w projekcie. 8 uczestników szczególnie uzdolnionych w przedmiotach zawodowych otrzymało prawo do STYPENDIUM w roku szkolnym 2020/2021.

Gratulujemy!!!