Poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych w przeprowadzonej rekrutacji
w terminie od 3.10.2023r. do 13.10.2023r. do uczestnictwa w formach wsparcia realizowanych przez Centrum Kompetencji Zawodowych na etapie trwałości projektu pn. „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego”.