UWAGA!!!

W zakładce Rekrutacja znajdują się ogłoszenia o naborze na przeprowadzenie zajęć w ramach realizacji zadań na etapie trwałości projektu.

UWAGA!!! W zakładce Dla uczestników publikujemy listy osób zakwalifikowanych w przeprowadzonej rekrutacji w terminie od 3 października 2023 r. do 13 października 2023r. do uczestnictwa w formach wsparcia realizowanych przez Centrum Kompetencji Zawodowych na etapie trwałości projektu pn. „Poprawa edukacji zawodowej w PCE w Chrzanowie i ZS w Libiążu poprzez rozwój CKZ i oferty kształcenia zawodowego”.

UWAGA! Ogłaszamy nabór na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych. Szczegóły w linku poniżej.

UWAGA! Ogłaszamy nabór na stanowisko doradcy zawodowego. Szczegóły w linku poniżej.

 

godziny pracy Biura CKZ