docx
plik docx - 257.6 KB

Zespół Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się o przesłanie oferty na podręczniki zawierające treści niezbędne do realizacji kursu „Montaż i uruchamianie układów elektropneumatycznych" wg specyfikacji w załączeniu.

Prosimy o podanie ceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto.

Prosimy o przesłanie oferty   na załączonym formularzu oferty na adres e-mail: sekretariat@zstfablok.edu.pl do dnia 29.05.2021 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę - Zofia Kukawska tel: 32-623-26-09

docx
plik docx - 257.7 KB

Zespół Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. Fabryczna 27 zwraca się o przesłanie oferty na podręczniki zawierające treści niezbędne do realizacji kursu "Programowanie sterowników PLC z zastosowaniem w układach sterowania" wg specyfikacji w załączeniu.

Prosimy o podanie ceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto.

Prosimy o przesłanie oferty na załączonym formularzu oferty na adres: sekretariat@zstfablok.edu.pl do dnia 29.05.2021 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę - Zofia Kukawska tel: 32-623-26-09

doc
plik doc - 283.5 KB

Zespół Szkół Technicznych „ FABLOK " , 32-500 Chrzanów, ul. Fabryczna 27 zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na zakup podręczników.

 

Prosimy o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto.

Prosimy o przesłanie oferty na załączonym formularzu oferty do dnia 05.05.2021 r. na adres e-mail: zstfablok_chrzanow@op.pl                        

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę: Zofia Kukawska nr tel: 32-623-26-09

Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia.

docx
plik docx - 255.8 KB

Zespół Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się o przesłanie oferty na podręczniki zawierające treści niezbędne do realizacji kursu SOLID EDGE .

 

Prosimy o podanie ceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto.

Prosimy o przesłanie oferty na załączonym formularzu oferty na adres e-mail zstfablok_chrzanow@op.pl do dnia 25.03.2021 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę - Zofia Kukawska tel: 32-623-26-09

doc
plik doc - 258 KB

Zespół Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się

o wycenę podręczników do realizacji kursu w ramach projektu.

Prosimy o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Prosimy o przesłanie oferty na adres e-mail: zstfablok_chrzanow@op.pl do dnia 11.03.2021 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę - Zofia Kukawska tel: 32-623-26-09

doc
plik doc - 298 KB

Zespół Szkół Technicznych „FABLOK " , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się o wycenę materiałów dydaktycznych (podręczników i słowników) do realizacji zajęć w ramach projektu (jak w specyfikacji).

 

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 11.02.2021 r. na adres e-mail zstfablok_chrzanow@op.pl.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę:  Zofia Kukawska tel. 32 623 26 09

 

Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

doc
plik doc - 279 KB

Zespół Szkół Technicznych „ FABLOK " , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się

o wycenę:

Kursu specjalistycznego dla nauczycieli – Szkolenie w trybie on-line Jak efektywnie prowadzić zajęcia z języków obcych zawodowych .

 

Termin : styczeń 2021 rok

 

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 12.01.2021 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę - mgr Józefa Zielińska - Koordynator Projektu

tel: 513 770 042

doc
plik doc - 277.5 KB

Zespół Szkół Technicznych „ FABLOK " , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się

o wycenę:

Kursu specjalistycznego dla nauczycieli – Kurs czujniki przemysłowe

 

Termin : kwiecień 2021 rok

 

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 12.01.2021 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę - mgr Józefa Zielińska - Koordynator Projektu

tel: 513 770 042

rtf
plik rtf - 24.6 MB

Zespół Szkół Technicznych „ FABLOK " , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się

o wycenę:

 

Podręczników na kurs konserwacji i naprawy maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

wg specyfikacji w załączeniu

 

Prosimy o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Prosimy o przesłanie oferty na adres e-mail: zstfablok_chrzanow@op.pl  do dnia 12.12.2020 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Zofia Kukawska – tel : 32-623-26-09

doc
plik doc - 275 KB

Zespół Szkół Technicznych „ FABLOK " , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się

o wycenę:

 

Podręczników na kurs konserwacji i naprawy maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

wg specyfikacji w załączeniu

 

Prosimy o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Prosimy o przesłanie oferty na adres e-mail zstfablok_chrzanow@op.pl do dnia 07.11.2020 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę - Zofia Kukawska tel : 32-623-26-09

 

doc
plik doc - 274.5 KB

Zespół Szkół Technicznych „ FABLOK " , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się

o wycenę:

 

Podręczników na zajęcia z języka niemieckiego zawodowego profil elektryczno-elektroniczny

wg specyfikacji w załączeniu

 

Prosimy o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Prosimy o przesłanie oferty  na adres e-mail zstfablok_chrzanow@op.pl do dnia 07.11.2020 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę - Zofia Kukawska tel: 32-623-26-09

doc
plik doc - 275.5 KB

Podręczników na zajęcia z języka angielskiego zawodowego profil elektryczno-elektroniczny

wg specyfikacji w załączeniu

 

Prosimy o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Prosimy o przesłanie oferty  na adres e-mail zstfablok_chrzanow@op.pl do dnia 07.11.2020 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę - Zofia Kukawska tel: 32-623-26-09

doc
plik doc - 315.5 KB

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa

o wycenę:

Organizacji i przeprowadzenia kursów pn:

"Czujniki w aplikacjach przemysłowych " - dla 1 nauczyciela

"Programowanie i obsługa sterowników Siemens Simatic S7-1200 w TIA Portal - poziom 1 -       dla 1 nauczyciela ( jako następca sterownika S7-200 )

 

 

Termin : do 30 czerwca 2020 r.

 

Miejsce realizacji kursu: - na terenie województwa małopolskiego lub śląskiego

 

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonych formularzach do dnia 19.02.2020 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę - mgr Józefa Zielińska - Koordynator Projektu

tel: 513 770 042

doc
plik doc - 398 KB

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa o wycenę:

Organizacji wyjazdu na targi zawodowo- edukacyjne do Kielc na trasie Libiąż - Kielce - Kielce - Libiąż z Uwzględnieniem kosztów przejazdu, opłaty parkingowej autokaru , ubezpieczenia od NNW , biletów wstępu i kosztów 1 posiłku dla 30 uczestników.

 

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto w rozbiciu na : koszt przejazdu i opłaty parkingowej , koszt ubezpieczenia jednego uczestnika , koszt biletu wstępu dla jednego uczestnika , koszt 1 posiłku dla jednego uczestnika.

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 17.02.2020 r.   do godz. 12.00.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Pani Józefa Zielińska tel: 513 770 042

Termin realizacji zamówienia – 27.02.2020 r.

doc
plik doc - 258.5 KB

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

 

Materiałów eksploatacyjnych do realizacji zajęć w ramach ww projektu i wg załączonej specyfikacji

 

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty do dnia 20.10.2019 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę -              Zofia Kukawska

Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

doc
plik doc - 264.5 KB

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

Organizacji wyjazdu zawodoznawczego do Firmy TF Kable w Krakowie na trasie Libiąż - Kraków - Kraków - Libiąż z uwzględnieniem kosztów przejazdu, opłaty parkingowej autokaru , ubezpieczenia od NNW i kosztu 1 posiłku dla 30 uczestników

 

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto w rozbiciu na : koszt przejazdu       i opłaty parkingowej , koszt ubezpieczenia jednego uczestnika ,koszt 1 posiłku dla jednego uczestnika.

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 14.10.2019 r.   do godz. 12.00.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę                 Pani Józefa Zielińska tel: 513 770 042

Termin realizacji zamówienia – 29.10.2019 r.

Informacje dodatkowe

Program wyjazdu zawodoznawczego   obejmuje godziny od 8 45 do 14 30

Miejsce wyjazdu : TF KABLE , ul. Wielicka 144 , Kraków , tel: 665 810 641 Pani Alicja Jezioro                                  e-mail: Alicja.jezioro@tfkable.com

Zbiórka uczestników o godz. 8 45 pod siedzibą ZS w Libiążu ul. Górnicza 3

Planowany powrót ok. godziny 14 30 pod siedzibę   ZS w Libiążu ul. Górnicza 3

Przerwa na posiłek/danie obiadowe ( dla 30 osób) po zwiedzaniu firmy

Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników (30 osób)

doc
plik doc - 265 KB

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

Organizacji wyjazdu na targi zawodowo- edukacyjne Krakowa na trasie Chrzanów- Kraków - Kraków - Chrzanów z uwzględnieniem kosztów przejazdu, opłaty parkingowej autokaru , ubezpieczenia od NNW , biletu wstępu dla 28 uczniów , ( nauczyciele bezpłatnie ) i kosztu 1 posiłku dla 30 uczestników

 

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto w rozbiciu na : koszt przejazdu        i opłaty parkingowej , koszt ubezpieczenia jednego uczestnika , koszt biletu wstępu dla jednego ucznia , koszt 1 posiłku dla jednego uczestnika.

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 25.09.2019 r.  do godz. 12.00.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę                 Pani Józefa Zielińska tel: 513 770 042

Termin realizacji zamówienia – 09.10.2019 r.

Informacje dodatkowe

Program wyjazdu na targi zawodowo-edukacyjne obejmuje godziny od 8 30 do 16 00

Miejsce wyjazdu : Centrum Targowe Kraków , ul. Galicyjska 9

Zbiórka uczestników o godz. 8 15 pod siedzibą PCE w Chrzanowie ul. Fabryczna 27.

Planowany powrót ok. godziny 16 00 pod siedzibę PCE w Chrzanowie.

Przerwa na posiłek/danie obiadowe ( dla 30 osób) po zwiedzaniu zakładu

Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników (30 osób) i bilety wstępu dla 28 uczniów.

doc
plik doc - 262.5 KB

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

 

Materiałów eksploatacyjnych do realizacji kursu SEP w ramach ww projektu i wg załączonej specyfikacji

 

 

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 26.03.2019 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę                 Zofia Kukawska

Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

doc
plik doc - 261.5 KB

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie   , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się

o wycenę:

 

Podręczników do kursu z języka niemieckiego zawodowego w branży mechanicznej oraz mechaniki samochodowej

 

wg specyfikacji w załączeniu

 

Prosimy o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Prosimy o przesłanie oferty   na adres e-mail pce_chrzanow@op.pl do dnia 13.03.2019 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę - Zofia Kukawska tel: 32-623-26-09

doc
plik doc - 399.5 KB

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie   , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się

o wycenę:

 

Podręczników do kursu obsługa programu AUTO CAD " i "Maszynowa obróbka skrawaniem         ( tokarz )"

 

wg specyfikacji w załączeniu

 

Prosimy o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Prosimy o przesłanie oferty   na adres e-mail pce_chrzanow@op.pl do dnia 13.03.2019 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę - Zofia Kukawska tel: 32-623-26-09

doc
plik doc - 267 KB

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

Organizacji wyjazdu zawodoznawczego na targi zawodowo-edukacyjne tj. Targi PNEUMATICON Pneumatyki , Hyrdauliki , Napędów i Sterowań   na trasie Libiąż - Kielce - Kielce -Libiąż z uwzględnieniem kosztów przejazdu, opłaty parkingowej autokaru , ubezpieczenia NNW i kosztu 1 posiłku dla 30 uczestników

 

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto.

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 28.02.2019 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę                 Maria Mendela , tel. 695 580 382

Termin realizacji zamówienia – 28 .03. 2019 r.

Informacje dodatkowe :

Program wizyty zawodoznawczej obejmuje godziny od 8 00 do 16 00 Wyjazd godz. 8.00 spod siedziby ZS w Libiążu – powrót ok. 16.00

Miejsce wyjazdu : Libiąż ZS ul. Górnicza 3 - Centrum Targowe 25-672 Kielce ul. Zakładowa 1

 

Zbiórka uczestników 7. 45

Wyjazd o godzinie 8.00 z Libiąża ul. Górnicza 3

Przerwa na posiłek/danie obiadowe ( dla 30 osób)

Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników (30 osób).

doc
plik doc - 265 KB

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

Organizacji wyjazdu zawodoznawczego do Firmy FIAT AUTO POLAND w Tychach na trasie Chrzanów-Libiąż - Tychy -Tychy Libiąż-Chrzanów z uwzględnieniem kosztów przejazdu, opłaty parkingowej autokaru , ubezpieczenia od NNW i kosztu 1 posiłku dla 30 uczestników

 

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto w rozbiciu na : koszt przejazdu       i opłaty parkingowej , koszt ubezpieczenia jednego uczestnika , koszt 1 posiłku dla jednego uczestnika.

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 08.04.2019 r.   do godz. 12.00.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę                 Pani Józefa Zielińska tel: 513 770 042

Termin realizacji zamówienia – 26.04.2019 r.

Informacje dodatkowe

Program wizyty zawodoznawczej obejmuje godziny od 7 30 do 14 20

Miejsce wyjazdu : FIAT AUTO POLAND TYCHY ul. Turyńska 100

Zbiórka uczestników o godz. 7 30 pod siedzibą PCE w Chrzanowie ul. Fabryczna 27. O godz. 750 przejazd do ZS w Libiążu ul. Górnicza 3. Wyjazd z Libiąża ok. godz. 8 15 Przyjazd do Firmy FIAT Auto Poland ok. godz. 9 30.

Planowany powrót ok. godziny 14 00 pod siedzibę ZS w Libiążu ul. Górnicza 3 następnie ok. 14 20 pod siedzibę PCE w Chrzanowie.

Przerwa na posiłek/danie obiadowe ( dla 30 osób) po zwiedzaniu zakładu

Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników (30 osób) i bilety wstępu dla 28 uczniów.

doc
plik doc - 399 KB

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się

o wycenę organizacji wyjazdu zawodoznawczego do do firmy FINAL S.A w Dąbrowie Górniczej na trasie Chrzanów - Libiąż – Dabrowa Górnicza - Dabrowa Górnicza - Chrzanów - Libiąż z uwzględnieniem kosztów przejazdu, opłaty parkingowej autokaru , ubezpieczenia NNW i kosztu posiłku dla 30 uczestników.

 

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto w rozbiciu na : koszt przejazdu i opłaty parkingowej , koszt ubezpieczenia jednego uczestnika , koszt posiłku dla jednego uczestnika

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 27.11. 2018 r. do godz. 12.00.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Pani Józefa Zielińska tel: 513 770 042

Termin realizacji zamówienia – 10.12.2018 r.

doc
plik doc - 412.5 KB

Przeprowadzenie kursu specjalistycznego SEP Grupa G-1 elektryczne z pomiarami w zakresie eksploatacji i dozoru dla 2 nauczycieli wraz z dwoma egzaminami dla każdego nauczyciela.

 

Termin : grudzień 2018 r.

 

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 13.11.2018 r. na adres pce_chrzanow@op.pl

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę - mgr Józefa Zielińska - Koordynator Projektu

tel: 513 770 042


OGŁOSZENIE NR 15/2018 O NABORZE NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAWODOWEGO W PROJEKCIE


Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie na podstawie Pełnomocnictwa Starosty Powiatu Chrzanowskiego ogłasza otwarty nabór ofert na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego zawodowego w projekcie "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno -elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.2.


I Opis przedmiotu naboru:
Przedmiotem naboru jest przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego zawodowego w ramach stosunku pracy z Kodeksu Pracy, w projekcie Nr RPMP.10.02.02-12-0217/16-00 realizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie.
Zajęcia będą realizowane w roku szkolnym 2018/2019 dla 2 grup (po 60 godzin dla 1 grupy). Łączny czas trwania zajęć 120 godzin.
Zajęcia dla 2 grup będą odbywać się w Powiatowym Centrum Edukacyjnym 27, 32-500 Chrzanów. Grupy będą liczyć po 10 uczniów (łączna liczba uczestników 20 osób).
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej na zajęcia dla jednej grupy ( 60 godzin).

W ramach umowy o pracę wyłoniony nauczyciel języka angielskiego zawodowego przygotuje specyfikację zakupywanych materiałów dydaktycznych dla uczniów. Opracuje program zajęć zgodnie ze stopniem znajomości języka oraz z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem.
Nauczyciel będzie prowadził dziennik zajęć, listy obecności na każdych zajęciach, przeprowadzi testy wiedzy, będzie przygotowywał zaświadczenia o ukończeniu zajęć.

W wyniku realizacji zajęć oczekuje się 70 % wzrostu umiejętności językowych u co najmniej 80% uczestników. Na początku i końcu zajęć przeprowadzony zostanie test wiedzy. Działania w ramach projektu będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Materiały dydaktyczne, udostępniane przez nauczycieli będą przygotowywane w języku łatwym do czytania i zrozumienia ( bezszeryfowe, czytelne czcionki).


II Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

1) Wszystkie formy zatrudnienia łącznie z planowanym zatrudnieniem w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno -elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym" nie przekroczą 276 godzin miesięcznie.

III Termin obowiązywania umowy o pracę - od daty podpisania umowy do 31 maja 2019 r.
IV Wymagania względem kandydata :
W postępowaniu mogą uczestniczyć osoby , które spełnią warunki:
- posiadają uprawnienia do nauczania języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej,
- posiadają staż pracy na stanowisku nauczyciela języka angielskiego,
- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych , - nie były karane za popełnienie przestępstwa umyślnego.
2) Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą " spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez kandydata. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki kandydat spełnił.
3) Oferent może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, odbyte kursy,
szkolenia.

V Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego naboru. Oferta powinna zawierać datę sporządzenia, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer PESEL/NIP, czytelny podpis oferenta.

VI Miejsce składania ofert:
1) Oferta powinna być złożona w sekretariacie PCE w zamkniętej kopercie z dopiskiem Projekt RPMP.10.02.02-12-0217/16 przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego w projekcie " Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym" na adres: Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów , ul. Fabryczna 27 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2018 r. do godziny 15 00.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4) W toku badania i oceny ofert Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie może żądać od
oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII Ocena ofert:
Przeprowadzający nabór dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena ofertowa wyrażona jako kwota brutto za godzinę ( umowa o pracę ) - 80 %
2) Dodatkowe kwalifikacje , odbyte kursy, szkolenia poza określonym minimum - 20 %


VIII Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji przed podpisaniem umowy z oferentem , który złożył najkorzystniejszą ofertę, ale wyższą niż jest to wskazane w budżecie projektu.

 


IX Załączniki:
1) Formularz – cena ofertowa wyrażona jako kwota brutto za godzinę
2) Oświadczenie oferenta o spełnieniu wymogów formalnych określonych w naborze.
3) Oświadczenie oferenta o braku wykluczenia.
4) Życiorys zawodowy z załącznikami

 

doc
plik doc - 282.5 KB

załączniki do pobrania do ogłoszenia nr 15/2018 - prowadzenie zajęć z języka angielskiego zawodowego w projekcie

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE AKTUALNE

ZAPYTANIE O CENĘ z dnia 24.10.2018

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy
o wycenę:

materiałów dydaktycznych ( podręczników ) do realizacji zajęć w ramach ww projektu i wg załączonej specyfikacji

 

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto
Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 29.10.2018 r.
Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Zofia Kukawska
Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

 

SPECYFIKACJA ORAZ FORMULARZE DO POBRANIA PONIŻEJ

doc
plik doc - 276 KB

SPECYFIKACJA DO ZAPYTANIA O CENĘ Z DNIA 24.10.2018

doc
plik doc - 281.5 KB

Formularz oferty DO ZAPYTANIA O CENĘ Z DNIA 24.10.2018

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ARCHIWALNE

 

OGŁOSZENIE NR 14/2018 O NABORZE NA PRZEPROWADZENIE KURSU OBSŁUGI PROGRAMU SYSTEM ZERO-OSN W PROJEKCIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie na podstawie Pełnomocnictwa Starosty Powiatu Chrzanowskiego ogłasza otwarty nabór ofert na przeprowadzenie kursu z oprogramowań inżynierskich w zakresie obsługi programu SYSTEM ZERO-OSN w projekcie "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno -elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.2.
I Opis przedmiotu naboru:
Przedmiotem naboru jest przeprowadzenie kursu z oprogramowań inżynierskich w zakresie obsługi programu SYSTEM ZERO-OSN w ramach stosunku pracy z Kodeksu Pracy, w projekcie Nr RPMP.10.02.02-12-0217/16-00 realizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie.
Kurs będzie realizowany dla 2 grup w roku szkolnym 2018/2019. Łączny czas trwania kursu 60 godzin. Dla 1 grupy liczącej 6 uczniów przypada 30 godzin. Zajęcia będą odbywać się w Zespole Szkół w Libiążu, ul. Górnicza 3, 32-590 Libiąż. W ramach umowy o pracę wyłoniona osoba przygotuje specyfikację zakupionych materiałów dydaktycznych dla uczniów oraz materiałów eksploatacyjnych. Opracuje program kursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi w tematyce kursu oraz zgodnie z wymaganiami egzaminu przeprowadzanego przez prowadzącego kurs. Uczeń będzie musiał uzyskać 70% w przeprowadzonym teście wiedzy, aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Oczekuje się , że 80 % uczestników zda egzamin i uzyska stosowne zaświadczenie.
Nauczyciel będzie prowadził dziennik zajęć, listy obecności na każdych zajęciach, przeprowadzi egzamin-test wiedzy oraz będzie przygotowywał zaświadczenia o ukończeniu zajęć.
Działania w ramach projektu będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Materiały dydaktyczne, udostępniane przez nauczycieli będą przygotowywane w języku łatwym do czytania i zrozumienia ( bezszeryfowe, czytelne czcionki).
II Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

1) Wszystkie formy zatrudnienia łącznie z planowanym zatrudnieniem w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno -elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym" nie przekroczą 276 godzin miesięcznie.

III Termin obowiązywania umowy o pracę - od daty podpisania umowy do 31 maja 2019 r.

IV Wymagania względem kandydata :
W postępowaniu mogą uczestniczyć osoby , które spełnią warunki:

- posiadają wykształcenie wyższe techniczne,
- posiadają przygotowanie pedagogiczne,
- posiadają ukończony kurs ZERO-OSN,
- posiadają znajomość zagadnień maszynowej obróbki skrawaniem,
-posiadają znajomość programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,
- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych , - nie były karane za popełnienie przestępstwa umyślnego.
2) Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą " spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez kandydata. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki kandydat spełnił.
3) Oferent powinien dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, odbyte kursy,
szkolenia.

V Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego naboru. Oferta powinna zawierać datę sporządzenia, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer PESEL/NIP, czytelny podpis oferenta.

VI Miejsce składania ofert:
1) Oferta powinna być złożona w sekretariacie PCE w zamkniętej kopercie z dopiskiem Projekt RPMP.10.02.02-12-0217/16 przeprowadzenie kursu obsługi programu SYSTEM ZERO-OSN w projekcie " Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym" na adres: Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów , ul. Fabryczna 27 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2018 r. do godziny 15 00.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4) W toku badania i oceny ofert Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie może żądać od
oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII Ocena ofert:
Przeprowadzający nabór dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena ofertowa wyrażona jako kwota brutto za godzinę ( umowa o pracę ) - 80 %
2) Dodatkowe kwalifikacje , odbyte kursy, szkolenia poza określonym minimum - 20 %
VIII Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji przed podpisaniem umowy z oferentem , który złożył najkorzystniejszą ofertę, ale wyższą niż jest to wskazane w budżecie projektu.

 

IX Załączniki:
1) Formularz – cena ofertowa wyrażona jako kwota brutto za godzinę
2) Oświadczenie oferenta o spełnieniu wymogów formalnych określonych w naborze.
3) Oświadczenie oferenta o braku wykluczenia.
4) Życiorys zawodowy z załącznikami

 


Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie mgr Agnieszka Siejka-Lasoń

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA ZNAJDUJA SIĘ PONIŻEJ 


 

 

OGŁOSZENIE NR 13/2018 O NABORZE NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAWODOWEGO W PROJEKCIE


Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie na podstawie Pełnomocnictwa Starosty Powiatu Chrzanowskiego ogłasza otwarty nabór ofert na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego zawodowego w projekcie "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno -elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.2.
I Opis przedmiotu naboru:
Przedmiotem naboru jest przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego zawodowego w ramach stosunku pracy z Kodeksu Pracy, w projekcie Nr RPMP.10.02.02-12-0217/16-00 realizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie.
Zajęcia będą realizowane w roku szkolnym 2018/2019 dla 4 grup (po 60 godzin dla 1 grupy). Łączny czas trwania zajęć 240 godzin.
Zajęcia dla 2 grup będą odbywać się w Powiatowym Centrum Edukacyjnym 27, 32-500 Chrzanów. Grupy będą liczyć 10 uczniów (łączna liczba uczestników 20 osób).
Zajęcia dla 2 grup będą odbywać się w Zespole Szkół w Libiążu, ul. Górnicza 3, 32-590 Libiąż. Grupy będą liczyć 10 uczniów (łączna liczba uczestników 20 osób).
Dopuszcza się złożenie oferty częściowej na zajęcia dla jednej grupy ( 60 godzin).
W ramach umowy o pracę wyłoniony nauczyciel języka angielskiego zawodowego przygotuje specyfikację zakupywanych materiałów dydaktycznych dla uczniów. Opracuje program zajęć zgodnie ze stopniem znajomości języka oraz z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem.
Nauczyciel będzie prowadził dziennik zajęć, listy obecności na każdych zajęciach, przeprowadzi testy wiedzy, będzie przygotowywał zaświadczenia o ukończeniu zajęć.
W wyniku realizacji zajęć oczekuje się 70 % wzrostu umiejętności językowych u co najmniej 80% uczestników. Na początku i końcu zajęć przeprowadzony zostanie test wiedzy. Działania w ramach projektu będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Materiały dydaktyczne, udostępniane przez nauczycieli będą przygotowywane w języku łatwym do czytania i zrozumienia ( bezszeryfowe, czytelne czcionki).
II Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

1) Wszystkie formy zatrudnienia łącznie z planowanym zatrudnieniem w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno -elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym" nie przekroczą 276 godzin miesięcznie.

III Termin obowiązywania umowy o pracę - od daty podpisania umowy do 31 maja 2019 r.
IV Wymagania względem kandydata :
W postępowaniu mogą uczestniczyć osoby , które spełnią warunki:
- posiadają uprawnienia do nauczania języka angielskiego w szkole ponadpodstawowej,
- posiadają staż pracy na stanowisku nauczyciela języka angielskiego,
- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych , - nie były karane za popełnienie przestępstwa umyślnego.
2) Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą " spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez kandydata. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki kandydat spełnił.
3) Oferent może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, odbyte kursy,
szkolenia.

V Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego naboru. Oferta powinna zawierać datę sporządzenia, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer PESEL/NIP, czytelny podpis oferenta.

VI Miejsce składania ofert:
1) Oferta powinna być złożona w sekretariacie PCE w zamkniętej kopercie z dopiskiem Projekt RPMP.10.02.02-12-0217/16 przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego w projekcie " Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym" na adres: Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów , ul. Fabryczna 27 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2018 r. do godziny 15 00.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4) W toku badania i oceny ofert Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie może żądać od
oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII Ocena ofert:
Przeprowadzający nabór dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena ofertowa wyrażona jako kwota brutto za godzinę ( umowa o pracę ) - 80 %
2) Dodatkowe kwalifikacje , odbyte kursy, szkolenia poza określonym minimum - 20 %
VIII Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji przed podpisaniem umowy z oferentem , który złożył najkorzystniejszą ofertę, ale wyższą niż jest to wskazane w budżecie projektu.

 

IX Załączniki:
1) Formularz – cena ofertowa wyrażona jako kwota brutto za godzinę
2) Oświadczenie oferenta o spełnieniu wymogów formalnych określonych w naborze.
3) Oświadczenie oferenta o braku wykluczenia.
4) Życiorys zawodowy z załącznikami

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie mgr Agnieszka Siejka-Lasoń

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI dotyczące: „Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora wózka jezdniowego z wymianą butli LPG na kategorię WJO- wózki jezdniowe podnośnikowe w tym specjalizowane tj. z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem lub ze zmiennym wysięgnikiem ( obejmuje swoją kategorią wózki należące do kategorii III WJO i II WJO) w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno – elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym" O wartości poniżej 750 000 euro do których zastosowanie mają art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Ustawy zamówień publicznych (DZ.U. Z 2017r poz.1579 z póź. zm)

 

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1479632,ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi-dotyczace-organizacja-i-przepro.html


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI dotyczące: „Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno – elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym" O wartości poniżej 750 000 euro do których zastosowanie mają art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Ustawy zamówień publicznych (DZ.U. Z 2017r poz.1579 z póź. zm)

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1479634,ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi-dotyczace-organizacja-i-przepro.html

 


 

OGŁOSZENIE NR 9/2018 o naborze na przeprowadzenie kursu montaż i obsługa układów maszyn i urządzeń elektrycznych w projekcie.

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1473347,ogloszenie-nr-92018-o-naborze-na-przeprowadzenie-kursu-montaz-i-obsluga-ukladow-maszyn-i-urzadzen-el.html

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI dotyczące: „Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora wózka jezdniowego z wymianą butli LPG na kategorię WJO- wózki jezdniowe podnośnikowe w tym specjalizowane tj. z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem lub ze zmiennym wysięgnikiem ( obejmuje swoją kategorią wózki należące do kategorii III WJO i II WJO) w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno – elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym" O wartości poniżej 750 000 euro do których zastosowanie mają art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Ustawy zamówień publicznych (DZ.U. Z 2017r poz.1579 z póź. zm)

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1467584,ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi-dotyczace-organizacja-i-przepro.html

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI dotyczące: „Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora wózka jezdniowego z wymianą butli LPG na kategorię WJO- wózki jezdniowe podnośnikowe w tym specjalizowane tj. z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem lub ze zmiennym wysięgnikiem ( obejmuje swoją kategorią wózki należące do kategorii III WJO i II WJO) w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno – elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym" O wartości poniżej 750 000 euro do których zastosowanie mają art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Ustawy zamówień publicznych (DZ.U. Z 2017r poz.1579 z póź. zm)

 https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1467584,ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi-dotyczace-organizacja-i-przepro.html

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI dotyczące: „Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno – elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym" O wartości poniżej 750 000 euro do których zastosowanie mają art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Ustawy zamówień publicznych (DZ.U. Z 2017r poz.1579 z póź. zm)

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1467585,ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi-dotyczace-organizacja-i-przepro.html

 

Część 1 „Kurs podstawowego spawania metodą MAG - 135 ” – spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych Część 2 „Kurs podstawowego spawania metodą MIG – 131” – spawanie elektroda metalową w osłonie gazów obojętnych Część 3 „Kurs podstawowego spawania metodą TIG – 141” – spawanie łukowe elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego z dodatkiem drutu/pręta litego w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno – elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym"

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1444786,czesc-1-kurs-podstawowego-spawania-metoda-mag-135-spawanie-elektroda-metalowa-w-oslonie-gazow-aktywn.html

 

 

Powiatowe Centrum Edukacyjne: Przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B( wraz z uiszczeniem opłat za egzamin w WORD i kosztami wydania dokumentu prawa jazdy przez Starostę ) dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznymi pomocniczym mechaniczno-górniczym"

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1438437,powiatowe-centrum-edukacyjne-przeprowadzenie-kursu-prawo-jazdy-kat-b-wraz-z-uiszczeniem-oplat-za-egz.html

 

 

 ZAPYTANIE O CENĘ - CHRZANÓW, 07.06.2018 

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie zwraca się z prośbą o podanie cen na frezy i fazownik
Odpowiedzi prosimy udzielić na załączonym formularzu oferty.
Odpowiedzi proszę udzielić do 08.06.2018 r.
Ofertę nalezy przesłac na adres mailowy: pce_chrzanow@op.pl
 
FORMULARZ OFERTY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE NINIEJSZEJ STRONY - ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA - FORMULARZ OFERTY FREZY.
 

ZAPYTANIE O CENĘ - CHRZANÓW, 07.06.2018 

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie zwraca się z prośbą o podanie cen na pręty i płaskownik
Odpowiedzi prosimy udzielić na załączonym formularzu oferty.
Odpowiedzi proszę udzielić do 08.06.2018 r.
Ofertę nalezy przesłac na adres mailowy: pce_chrzanow@op.pl
 
FORMULARZ OFERTY DO POBRANIA ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE NINIEJSZEJ STRONY - ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA - FORMULARZ OFERTY PŁASKOWNIK.
 
 

ZAPYTANIE O CENĘ - CHRZANÓW, 07.06.2018 

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie zwraca się z prośba o podanie ceny netto i ceny brutto na płytę NEKURON - 1 szt.
Odpowiedzi prosimy udzielić na załączonym formularzu oferty.
Odpowiedzi proszę udzielić do 08.06.2018 r.
Ofertę nalezy przesłac na adres mailowy: pce_chrzanow@op.pl
 
FORMULARZ OFERTY DO POBRANIA ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE NINIEJSZEJ STRONY - ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA - FORMULARZ OFERTY NEUKRON
 
 

ZAPYTANIE O CENĘ - CHRZANÓW, 29.05.2018R.

owiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie zwraca się z prośba o podanie ceny netto i ceny brutto na przeprowadzenie kursu modułowego dla nauczycieli składajacego się z :
1) edge cam
2) solid edge
3) CNC Sinu Train
4)projektowanie i wydruk 3D
- liczba uczestników kursu: 7 osób
- termin: wrzesień- październik 2018r.
- miejce realizacji: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów
- sprzęt będący własnoscią wykonawcy
Odpowiedzi prosimy udzielić na załączonym formularzu oferty.
Odpowiedzi proszę udzielić do 08.06.2018 r.
Ofertę nalezy przesłac na adres mailowy: pce_chrzanow@op.pl
 
FORMULARZ OFERTY DO POBRANIA ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE NINIEJSZEJ STRONY - ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA - FORMULARZ OFERTY KURSY NAUCZYCIELI
 
 

 ZAPYTANIE O CENĘ, CHRZANÓW 09.05.2018R.

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się o wycenę: Organizacji wyjazdu zawodoznawczego do Przedsiębiorstwa MAN Truck Bus Sp. z o.o. w Starachowicach  na trasie Libiąż – Starachowice - Libiąż  z uwzględnieniem kosztów przejazdu, opłaty parkingowej autokaru , ubezpieczenia NNW i kosztu posiłku.

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto.
Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu  do dnia  14.05. 2018 r.  do godz. 12.00.
Termin realizacji zamówienia – 25.05.2018 r.
Informacje dodatkowe
Program wizyty zawodoznawczej obejmuje godziny od 12 00 do 16 00
Miejsce wyjazdu  : Libiąż  ZS ul. Górnicza 3 -  Starachowice ul. 1 Maja 12
Zbiórka uczestników 6:45
Wyjazd o godzinie 7:00  z Libiąża  ul. Górnicza 3
Przerwa na posiłek/danie obiadowe ( dla 30 osób)
Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników (30 osób).

FORMULARZ OFERTY DO POBRANIA ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE NINIEJSZEJ STRONY - ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA - FORMULARZ OFERTY WYJAZD ZAWODOZNAWCZY

 


 

ZAPYTANIE O CENĘ -  CHRZANÓW, 04.05.2018

 
Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy
o wycenę:
Przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego z SEP - Uprawnienia E gr.1 ramach ww projektu

Ilość uczestników : 10 uczniów z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie
Termin egzaminu - 22.05.2018 r.
Miejsce przeprowadzenia egzaminu: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie ul. Fabryczna 27 lub w siedzibie egzaminatora
Płatność faktury: przelew, 14 dni od daty wpływu faktury

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto
Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 11.05.2018 r.
Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę - Józefa Zielińska - Koordynator Projektu w PCE w Chrzanowie
 
FORMULARZ OFERTY DO POBRANIA ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE NINIEJSZEJ STRONY - ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA - FORMULARZ OFERTY EGZAMIN SEP
 
 

ZAPYTANIE O CENĘ - Chrzanów ,16.03. 2018 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"
Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy
o wycenę:
Organizacji wyjazdu na targi zawodowo- edukacyjne tj. XI Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON na trasie Chrzanów – Kielce - Chrzanów z uwzględnieniem kosztów przejazdu, ubezpieczenia NNW i kosztu posiłku
Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto.
Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 21.03. 2018 r. do godz. 12.00.
Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Lucyna Gut tel. 666 277 813
Termin realizacji zamówienia – 12.04.2018 r.
Informacje dodatkowe

 • Miejsce wyjazdu : Kielce Centrum Targowe ul. Zakładowa 1
 • Zbiórka uczesników 7.15 Wyjazd o godzinie 7.30 z Libiąża ul. Górnicza 3
 • Przerwa na posiłek/danie obiadowe ( dla 30 osób)
 • Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników (30 osób).

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA: ZAPYTANIE+ FORMULARZ


 

ZAPYTANIE O CENĘ - Chrzanów , 16.03.2018 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"
Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy
o wycenę:
Przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego z SEP - Uprawnienia E gr.1 ramach ww projektu
Ilość uczestników : 10 uczniów z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie
Termin egzaminu - od 09.04.2018 r. do 13.04.2018 r.
Miejsce przeprowadzenia egzaminu: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie ul. Fabryczna 27 lub w siedzibie egzaminatora
Płatność faktury: przelew, 14 dni od daty wpływu faktury
Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto
Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 22.03.2018 r.
Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę - Józefa Zielińska - Koordynator Projektu w PCE w Chrzanowie

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA: ZAPYTANIE + FORMULARZ

 

OGŁOSZENIE NR 3-8/2017 - O NABORZE

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie/Article/id,58638.html

Część 1 Kurs operatora wózka widłowego z wymianą butli LPG. Kurs na kategorię II WJO- wózki podnośnikowe z dowolnym napędem Część 2 Kurs operatora wózka jezdniowego z wymianą butli LPG na kategorię WJO- wózki jezdniowe podnośnikowe w tym specjalizowane tj. z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem lub ze zmiennym wysięgnikiem ( obejmuje swoją kategorią wózki należące do kategorii III WJO i II WJO w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno – elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym"
https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1406820,czesc-1-kurs-operatora-wozka-widlowego-z-wymiana-butli-lpg-kurs-na-kategorie-ii-wjo-wozki-podnosniko.html

 


 

 „Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno – elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym"
 https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1405685,organizacja-i-przeprowadzenie-kursu-prawa-jazdy-kategorii-b-w-powiatowym-centrum-edukacyjnym-w-chrza.html

 


 

OGŁOSZENIE NR 2/2018 O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU
https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie/Article/id,58638.html

 


 

Ogłoszenie nr 1 /2018 o Naborze na stanowisko Koordynatora projektu
https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie/Article/id,58638.html

 


 

„Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno – elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym"

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1400388,organizacja-i-przeprowadzenie-kursu-prawa-jazdy-kategorii-b-w-powiatowym-centrum-edukacyjnym-w-chrza.html

 


 

Dostawa Chropowatościomierza - 1 szt. dla Powiatowego Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno – elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym"

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1387461,dostawa-chropowatosciomierza-1-szt-dla-powiatowego-centrum-edukacyjnym-w-chrzanowie-w-ramach-projekt.html

 


 

Dostawa: tokarki uniwersalnej oraz frezarki uniwersalnej celem wyposażenia pracowni zajęć praktycznych w Zespole Szkół w Libiążu oraz dostawa Chropowatościomierza - 1 szt. dla Powiatowego Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno – elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1378661,dostawa-tokarki-uniwersalnej-oraz-frezarki-uniwersalnej-celem-wyposazenia-pracowni-zajec-praktycznyc.html

 


 

OGŁOSZENIE NR 10-23/2017

 https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1331503,ogloszenie-nr-10-232017.html

 


 

OGŁOSZENIE nr 9/2017 o przeprowadzenie kursu obsługi programu EDGECAM w projekcie

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1373577,ogloszenie-nr-92017-o-przeprowadzenie-kursu-obslugi-programu-edgecam-w-projekcie.html

 


 

OGŁOSZENIE nr 8/017 o naborze na przeprowadzenie obsługi kursu programu AUTOCAD w projekcie.

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1373576,ogloszenie-nr-8017-o-naborze-na-przeprowadzenie-obslugi-kursu-programu-autocad-w-projekcie.html

 


 

OGŁOSZENIE nr 7/017 o naborze na przeprowadzenie kursu obsługi programu SOLID EDGE w projekcie

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1373579,ogloszenie-nr-7017-o-naborze-na-przeprowadzenie-kursu-obslugi-programu-solid-edge-w-projekcie.html

 


 

Dostawa: obrabiarek , przyrządów pomiarowych i sterowników celem doposażenia pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) , pracowni metrologicznej , pracowni zajęć praktycznych i pracowni układów mechatronicznych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1373052,przedmiotem-zamowienia-jest-dostawa-obrabiarek-przyrzadow-pomiarowych-i-sterownikow-celem-doposazeni.html

 


 

Dostawa: tokarki uniwersalnej oraz frezarki uniwersalnej celem wyposażenia pracowni zajęć praktycznych w Zespole Szkół w Libiążu oraz dostawa Chropowatościomierza - 1 szt. dla Powiatowego Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno – elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1374743,dostawa-tokarki-uniwersalnej-oraz-frezarki-uniwersalnej-celem-wyposazenia-pracowni-zajec-praktycznyc.html

 


 

Dostawa: tokarki uniwersalnej oraz frezarki uniwersalnej celem wyposażenia pracowni zajęć praktycznych w Zespole Szkół w Libiążu w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozsze-rzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznymi pomocniczym mechaniczno-górniczym"

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1366249,przedmiotem-zamowienia-jest-dostawa-tokarki-uniwersalnej-oraz-frezarki-uniwersalnej-celem-wyposazeni.html

 


 

„Adaptacja pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznymi pomocniczym mechaniczno-górniczym"

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1361549,adaptacja-pracowni-obrabiarek-sterowanych-numerycznie-cnc-w-powiatowym-centrum-edukacyjnym-w-chrzano.html

 


 

„Adaptacja pracowni metrologicznej w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie” "w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznymi pomocniczym mechaniczno-górniczym" 

https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1360375,adaptacja-pracowni-metrologicznej-w-powiatowym-centrum-edukacyjnym-w-chrzanowie-w-ramach-projektu-ro.html

ZAPYTANIE O CENĘ- Chrzanów , 27.02.2018 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

Materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach ww projektu i wg załączonej specyfikacji

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty do dnia 01.03.2018 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę - Zofia Kukawska

Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

DO POBRANIA: ZAPYTANIE + FORMULARZ


 

ZAPYTANIE O CENĘ - Chrzanów , 22.02.2018 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę: organizacji i przeprowadzenia kursów w których w obrębie jednego kursu znajdują się następujące moduły

1) EDGE CAM

2)SOLID EDGE

3)CNC SINU TRAIN

4)projektowanie i wydruk 3D

Ilość uczestników : minimum 7 nauczycieli zatrudnionych w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie

Termin - marzec 2018 r.

Miejsce organizacji kursu : Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie ul. Fabryczna 27

Sprzęt będący własnością Wykonawcy

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 27.02.2018 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę - mgr Agnieszka Siejka - Lasoń Dyrektor PCE w Chrzanowie

DO POBRANIA: ZAPYTANIE+FORMULARZ


 

ZAPYTANIE O CENĘ - Chrzanów , 14.02.2018 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

Materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach ww projektu i wg załączonej specyfikacji

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 21.02.2018 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Zofia Kukawska

Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

DO POBRANIA: ZAPYTANIE+FORMULARZ+SPECYFIKACJA


 

ZAPYTANIE O CENĘ - Chrzanów ,07.02. 2018 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"

Zadanie 7.3. Wsparcie edukacyjno – zawodowe/wyjazdy na targi edukacyjno-zawodowe

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy o wycenę:

organizacji wyjazdu edukacyjno – zawodowego na trasie Chrzanów – Kielce ( XXI Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki, XVI Targi Odnawialnych Źródeł Energii)- Chrzanów z uwzględnieniem kosztów przejazdu, ubezpieczenia NNW i kosztu posiłku.

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto.

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 9 II 2018 r. r. , do godz. 12.00.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Monika Kasprzyk-Jedynak, tel.32/623-26-09

Termin realizacji zamówienia – 28 II 2018 r.

Informacje dodatkowe

 • Zbiórka uczestników 7.00
 • Wyjazd o godzinie 7.15 z Chrzanowa, ul. Fabryczna 27.
 • Przerwa na posiłek/danie obiadowe.
 • Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników (30 osób).

DO POBRANIA: ZAPYTANIE + FORMULARZ


 

ZAPYTANIE O CENĘ - Chrzanów , 07.02.2018 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno – górniczym"

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

tonerów do drukarek wg specyfikacji w załączeniu

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 12.02.2018 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Zofia Kukawska

Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

DO POBRANIA: ZAPYTANIE+SPECYFIKACJA+FORMULARZ


 

ZAPYTANIE O CENĘ -  Chrzanów , 05.02.2018 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

Zestawów komputerowych wg specyfikacji w załączeniu

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 08.02.2018 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę mgr inż. Marek Bator

Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

DP POBRANIA: ZAPYTANIE+FORMULARZ+SPECYFIKACJA

 


 

ZAPYTANIE O CENĘ - Chrzanów , 30.01.2018 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

materiałów dydaktycznych ( podręczników ) do realizacji zajęć w ramach ww projektu i wg załączonej specyfikacji

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 05.02.2018 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Zofia Kukawska

Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

DO POBRANIA: ZAPYTANIE+FORMULARZ+SPECYFIKACJA


 

ZAPYTANIE O CENĘ - Chrzanów , 22.01.2018 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

Materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach ww projektu i wg załączonej specyfikacji

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 25.01.2018 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Krystyna Wywijas

Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

DO POBRANIA: ZAPYTANIE+FORMULARZ+SPECYFIKACJA


 

ZAPYTANIE O CENĘ - Chrzanów , 22.01.2018 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

Materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach ww projektu i wg załączonej specyfikacji

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 25.01.2018 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Krystyna Wywijas

Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

DO POBRANIA: ZAPYTANIE+FORMULARZ+SPECYFIKACJA


 

 ZAPYTANIE O CENĘ -  Chrzanów 15.01. 2018 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

organizacji wycieczki zawodoznawczej na trasie Chrzanów – Elektrownia Bełchatów- Chrzanów z uwzględnieniem kosztów przejazdu, usługi przewodnickiej po Elektrowni Bełchatów , ubezpieczenia NNW i kosztu posiłku.

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto.

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 18.01. 2018 r. r. , do godz. 12.00.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Monika Kasprzyk-Jedynak, tel.32/623-26-09

Termin realizacji zamówienia – 22. 01.2018 r.

Informacje dodatkowe

 • Wyjazd o godzinie 7.00 z Chrzanowa ul. Fabryczna 27
 • W godzinach 10.30 -12.30 czas pobytu na terenie Elektrowni
 • O godzinie 13.00 wyjazd z Bełchatowa Zakup dania obiadowego w obrębie Bełchatowa lub 20 km. od Bełchatowa. Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników .
 • Wykonawca zapewnia pokrycie kosztów usługi przewodnickiej po Elektrowni Bełchatów ( 150 zł.|)

DO POBRANIA: ZAPYTANIE+FORMULARZ

 


 ZAPYTANIE   O CENĘ - Chrzanów , 07.12.2017 r.

W ramach realizacji projektu"Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

 • Laptop o parametrach:
 • Procesor - Intel Core i5 - 6200U , 3 MB cache
 • Dysk twardy - SSD pojemność min. 120 GB
 • Pamięć - 8 GB
 • System - Windows 10
 • Złącze HDMI
 • Matryca - 13,3 "
 • Gwarancja minimalna - 12 m - cy
 • Pakiet Microsoft Office

 

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 13.12.2017 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę          Maciej Siewniak

Termin realizacji zamówienia - 1 szt. – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

DO POBRANIA: ZAPYTANIE+FORMULARZ

 


 

ZAPYTANIE O CENĘ - Chrzanów , 07.12.2017 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

Projektor multimedialny - 1 szt. z uchwytem ściennym ART - 106B 100-200 cm i kablem HDMI - 10 m .

 

Dane techniczne projektora :

Technologia LCD

rozdzielczość ekranu 1280 x 800 pikseli

Jasność 3000 ANSI lum.

Kontrast 15000:1

obsługa 3D

odległość od ekranu 1,68 - 3,4 m

przekątna obrazu 0,8 - 8 m

Głośnik tak

złącza zewnętrzne:

 • 1 x HDMI (MHL) 1 x audio in (L/R) 1 x USB (A) 1 x USB (B) 1 x D-sub 15-pin wejście 1 x S-Video 1 x audio out (Mini Jack)
 • pobór mocy [ praca / spoczynek ] 270/3 W
 • głośność pracy 37 dB
 • Gwarancja producenta

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 13.12.2017 r

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Marek Bator

Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

DO POBRANIA: ZAPYTANIE+FORMULARZ


 ZAPYTANIE O CENĘ - Chrzanów , 07.12.2017 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe z funkcją :

 • drukowania, kopiowania , skanowania i faksowania o parametrach :
 • Druk w kolorze czarnym
 • Automatyczny druk dwustronny
 • Ilość stron wydruku na minutę - do 24 stron pojedynczych i do 12 stron w trybie dwustronnym
 • Rozdzielczość druku 2400 x 600 dpi
 • Wyświetlacz LCD
 • Podajnik papieru do 250 arkuszy
 • Obsługiwane systemy – Windows 7 , Windows 8 , Windows XP Home, Windows XP Proffesional ,
 • Wyposażenie – przewód zasilający , Płyta CD z oprogramowaniem , Przewód telefoniczny , Instrukcja obsługi w języku polskim , Karta gwarancyjna
 • Maksymalny format skanowania A-4,
 • Praca w sieci
 • Cena tonera do 230,00 zł, netto

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 13.12.2017 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę mgr inż. Marek Bator

Termin realizacji zamówienia - 3 szt. – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

DO POBRANIA: FORMULARZ+ ZAPYTANIE


 

ZAPYTANIE O CENĘ - Chrzanów , 22.11.2017 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym"

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

Projektor multimedialny - 2 szt.

Dane techniczne:

 • Technologia LCD
 • rozdzielczość ekranu 1280 x 800 pikseli
 • Jasność 3000 ANSI lum.
 • Kontrast 15000:1
 • obsługa 3D
 • odległość od ekranu 1,68 - 3,4 m
 • przekątna obrazu 0,8 - 8 m
 • Głośnik tak
 • złącza zewnętrzne:
 • 1 x HDMI (MHL) 1 x audio in (L/R) 1 x USB (A) 1 x USB (B) 1 x D-sub 15-pin wejście 1 x S-Video 1 x audio out (Mini Jack)
 • pobór mocy [ praca / spoczynek ] 270/3 W
 • głośność pracy 37 dB
 • Gwarancja producenta

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 24.11.2017 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę mgr inż. Marek Bator

Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

PLIKI DO POBRANIA: FORMULARZ+ ZAPYTANIE


 ZAPYTANIE O CENĘ - Chrzanów , 14.11.2017 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno – górniczym"

(zadanie 7 Wsparcie edukacyjno-zawodowe)

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy

o wycenę:

tonerów do drukarek:

HP Laser 1536 oryginał - 1 szt. oryginał CANON LBP 7018 C - 1 szt. oryginał Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC - L 2700 DN 4 w 1 oryginał - 1szt. oryginał

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 20.11.2017 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Zofia Kukawska

Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

DO POBRANIA: ZAPYTANIE +FORMULARZ


ZAPYTANIE O CENĘ - Chrzanów , 16.10.2017r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno – górniczym" (zadanie 7 Wsparcie edukacyjno-zawodowe)

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy o wycenę tonerów do drukarek:

HP Laser 1536 oryginał - 1 szt. oryginał Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC - L 2700 DN 4 w 1 oryginał - 1szt. oryginał

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 17.10.2017 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Zofia Kukawska

Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

DO POBRANIA: ZAPYTANIE+SPECYFIKACJA+ FORMULARZ

 


 

ZAPYTANIE O CENĘ 1/2017 - Chrzanów , 20.09.2017 r.

W ramach realizacji projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno - elektronicznym i pomocniczym mechaniczno - górniczym" Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy o wycenę:

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe z funkcją : drukowania, kopiowania , skanowania i faksowania o parametrach :

Druk w kolorze czarnym

Automatyczny druk dwustronny

Ilość stron wydruku na minutę - do 24 stron pojedynczych i

do 12 stron w trybie dwustronnym

Rozdzielczość druku 2400 x 600 dpi

Wyświetlacz LCD

Podajnik papieru do 250 arkuszy

Obsługiwane systemy – Windows 7 , Windows 8 , Windows XP Home, Windows XP Proffesional ,

Wyposażenie – przewód zasilający , Płyta CD z oprogramowaniem , Przewód telefoniczny , Instrukcja obsługi w języku polskim , Karta gwarancyjna

Maksymalny format skanowania A-4,

Praca w sieci

Cena tonera do 230,00 zł, netto

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 25.09.2017 r.

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę mgr inż. Marek Bator

Termin realizacji zamówienia – do 10 dni od daty otrzymania zamówienia

DO POBRANIA: FORMULARZE

doc
plik doc - 280.5 KB

do probrania - ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA NR 14/2018 O NABORZE NA PRZEPROWADZENIE KURSU OBSŁUGI PROGRAMU SYSTEM ZERO-OSN W PROJEKCIE

doc
plik doc - 0

OGŁOSZENIE NR 10/2018 O NABORZE NA PRZEPROWADZENIE KURSU MONTAŻ I OBSŁUGA UKŁADÓW MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W PROJEKCIE

doc
plik doc - 282.5 KB

DO POBRANIA - ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA NR 13/2018 O NABORZE NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAWODOWEGO W PROJEKCIE

doc
plik doc - 283 KB

OGŁOSZENIE NR 11/2018 O NABORZE NA STANOWISKA DORADCÓW ZAWODOWYCH W PROJEKCIE

doc
plik doc - 0

załączniki do pobrania - ogłoszenie nr 11/2018 - nabór na stanowisko doradcy zawodowego 2018

doc
plik doc - 281.5 KB

załączniki do pobrania do ogłoszenia nr 10/2018 - do naboru na przeprowadzenie kursu montaż i obsługa układów maszyn i urządzeń elektrycznych w projekcie " 

doc
plik doc - 278 KB

PLIK DO POBRANIA - ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA O CENĘ Z DNIA 07.06.2018 - FORMULARZ OFERTY NEUKRON 

doc
plik doc - 286 KB

ZAŁACZNIK DO ZAPYTANIA Z DNIA 07.06.2018 - FORMULARZ OFERTY FREZY

doc
plik doc - 285.5 KB

FORMULARZ OFERTY DO POBRANIA - DO ZAPYTANIA Z DNIA 07.06.2018- FORMULARZ OFERTY PŁASKOWNIK

doc
plik doc - 275.5 KB

PLIK DO POBRANIA - ZĄŁACZNIK DO ZAPYTANIA Z DNIA 29.05.2017 - FORMULARZ OFERTY KURSY NAUCZYCIELI

doc
plik doc - 259.5 KB

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA Z DNIA 09.05.2018 - PLIK DO POBRANIA - FORMULARZ OFERTY WYJAZD ZAWODOZNAWCZY 

doc
plik doc - 397 KB

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa Firmy
o wycenę:
wyjazdu zawodoznawczego do Przedsiębiorstwa MAN Truck Bus Sp. z o.o. w Starachowicach na trasie Libiąż – Starachowice - Libiąż z uwzględnieniem kosztów przejazdu, opłaty parkingowej autokaru , ubezpieczenia NNW i kosztu posiłku.


Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto.
Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 15.05.2018 r.
Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę Maria Mendela , tel. 695 580 382
Termin realizacji zamówienia – 25 .05. 2018 r.
Informacje dodatkowe :
Program wizyty zawodoznawczej obejmuje godziny od 12 00 do 16 00
Miejsce wyjazdu : Libiąż ZS ul. Górnicza 3 - Starachowice ul. 1 Maja 12
Zbiórka uczestników 6. 45
Wyjazd o godzinie 7.00 z Libiąża ul. Górnicza 3
Przerwa na posiłek/danie obiadowe ( dla 30 osób)
Wykonawca zapewnia ubezpieczenie NNW dla wszystkich uczestników (30 osób).

doc
plik doc - 280 KB

Przeprowadzenia kursu specjalistycznego obsługi programu INVENTOR I stopień podstawowy dla 2 nauczycieli, II stopień dla 2 nauczycieli

 

Termin : maj 2018 r. do czerwiec 2018 r.

 

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 13.05.2018 r. na adres pce_chrzanow@op.pl

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę - mgr Józefa Zielińska - Koordynator Projektu

tel: 513 770 042

doc
plik doc - 275 KB

ZAŁĄCZNIK DO ZPAYTANIA Z DNIA 04.05.2018 - PLIK DO POBRANIA - FORMULARZ OFERTY EGZAMIN SEP

pdf
plik pdf - 1 MB

DOT. EGZAMIN SEP

pdf
plik pdf - 732.9 KB

DOTYCZY WYJAZDU NA TARGI ZAWODOWO EDUKACYJNE

doc
plik doc - 278.5 KB

FORMULARZE DO UZUPEŁNIENIA - OGŁOSZENIE 2/2018 - FORMULARZE DO ZUPEŁNIENIA 

zip
plik zip - 854.5 KB

OGŁOSZENIE NR 2/2018 NABÓR NA KOORDYNATORA PROJEKTU - TREŚĆ OGŁOSZENIA

pdf
plik pdf - 700.6 KB

DOR. MATERIAŁÓW NA ZAJECIA

pdf
plik pdf - 794.1 KB

DOT. KURSÓW DLA NAUCZYCIELI

doc
plik doc - 413 KB

Powiatowe Centrum Edukacyjne , 32-500 Chrzanów ul. Fabryczna 27 zwraca się do Państwa

o wycenę:

Przeprowadzenia kursu specjalistycznego , dla nauczycieli , z obsługi programów

AUTO CAD - stpoien I i II dla 2 nauczycieli

 

Termin : marzec 2018 r. do czerwiec 2018 r.

 

Proszę o podanie wyceny w kwocie netto oraz w kwocie brutto

Proszę o przesłanie oferty na załączonym formularzu do dnia 20.02.2018 r. na adres pce_chrzanow@op.pl

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę - mgr Józefa Zielińska - Koordynator Projektu

tel: 513 770 042

pdf
plik pdf - 869.8 KB

DOT. MATERIAŁÓW NA ZAJECIA

pdf
plik pdf - 746.6 KB

DOT. ORGANIZACJI WYJAZDU NA TARGI

pdf
plik pdf - 884 KB

DOT. TONERÓW

pdf
plik pdf - 734.1 KB

DOT. ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH

pdf
plik pdf - 865.8 KB

DOT. PODRĘCZNIKÓW

pdf
plik pdf - 889.6 KB

DOT. MATERIAŁÓW NA ZAJĘCIA KW 2

pdf
plik pdf - 808.3 KB

DOT. MATERIAŁÓW NA ZAJĘCIA KW1

pdf
plik pdf - 749.5 KB

WYJAZD BEŁCHATÓW

pdf
plik pdf - 2.7 MB

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2018

doc
plik doc - 288.5 KB

DOT. LAPTOPA

pdf
plik pdf - 566.2 KB

DOT. PROJEKTORA

pdf
plik pdf - 636.7 KB

DOTYCZY URZ. WIELOFUNKCYJNEGO

pdf
plik pdf - 565.6 KB

DOT. ZAKUPU 2 PROEJKTORÓW

pdf
plik pdf - 747.1 KB

DOT. TONERÓW DO DRUKAREK

pdf
plik pdf - 736.3 KB

URZ. WIELOFUNKCYJNE

pdf
plik pdf - 555.8 KB

ZAPYTANIE