doc
plik doc - 127 KB

DO POBRANIA - HARMONOGRAM ZAJĘĆ W PROJEKCIE

doc
plik doc - 118.5 KB

DLA NAUCZYCIELI - DZIENNIK ZAJĘĆ - WZORY DOKUMENTÓW DO PROWADZENIA ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU

doc
plik doc - 539.5 KB

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI - WZORY DOKUMENTÓW - DO POBRANIA - REALIZACJA ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU

pdf
plik pdf - 3.6 MB

Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

żródło: http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/pobierz-poradniki-i-publikacje/2016/08/publikacja_wersja_interaktywna_3.pdf

pdf
plik pdf - 275.6 KB

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

 

żródło: http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn

ogłoszenie staże nabór uzupełniający - lipiec 2018

doc
plik doc - 411 KB

OSOBA ZAINTERESOWANA UDZIAŁEM W STAŻU ZOBOWIAZANA JESY UZUPEŁNIĆ NINIEJSZY ZAŁACZNIK ORAZ ZŁOZYĆ W BIURZE PROJEKTU DO 29.07.2018R. DO GODZ. 15:00 

pdf
plik pdf - 605.7 KB

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym” dostępny jest na: 

http://www.ckz.pcechrzanow.edu.pl/rekrutacja/

 

doc
plik doc - 160 KB
doc
plik doc - 150.5 KB
doc
plik doc - 129.5 KB
odt
plik odt - 184.8 KB

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU - HARMONOGRAM ZAJĘĆ LUTY 2018

odt
plik odt - 178.5 KB

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓ PROJEKTU - HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA STYCZEŃ 2018