OGŁOSZENIE O NABORZE NAUCZYCIELI ZAWODU z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie oraz z Zespołu Szkół w Libiążu na kursy specjalistyczne dla nauczycieli.


Uprzejmie informujemy, iż od dnia 24.10.2018 r. do dnia 31.10.2018 r. do godziny 15.00, trwa nabór nauczycieli zawodu z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie oraz
z Zespołu Szkół w Libiążu na kursy specjalistyczne w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym”
na kursy specjalistyczne:
1. KURS SEP - grupy G1 elektryczne z pomiarami w zakresie eksploatacja i dozoru .
2. KURS Czujniki przemysłowe.
Warunki naboru na kursy specjalistyczne nauczycieli :
• Spełnienie kryterium formalnego tj. aktualne zatrudnienie jako nauczyciel zawodu
w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie lub w Zespole Szkół w Libiążu.
• Spełnienie kryterium punktowego: staż pracy- pierwszeństwo będą miały osoby
z najdłuższym stażem pracy ( ze względu na możliwość dezaktualizacji wiedzy technicznej)
Złożenie dokumentacji naboru na kursy specjalistyczne składającej się z :
Załącznik nr 1 Formularza zgłoszeniowego
Załącznik nr 2 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 4 Zaświadczenie o stażu pracy nauczyciela zawodu w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie lub Zespole Szkół w Libiążu.

Dokumenty w kopertach zamkniętych z napisem : Nabór na kursy specjalistyczne dla nauczycieli należy składać do 31 października 2018 r. do godz. 15:00
- osobiście w biurze projektu: pok. 14, Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, Chrzanów lub za pośrednictwem poczty, kuriera lub osób trzecich – decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu.
Wszelkie informacje są dostępne w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie pod numerem telefonu 32 623 29 09 lub bezpośrednio u Koordynatora projektu oraz na tablicy ogłoszeń .

doc
plik doc - 326.5 KB

PLIK DO POBRANIA DLA NAUCZYCIELI ZAŁĄCZNIKI DO REKRUTACJI NA KURSY SEP ORAZ CZUJNIKI PRZEMYSŁOWE

doc
plik doc - 283.5 KB

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU NABORU NA KURS MODUŁOWY DLA NAUCZYCIELI

doc
plik doc - 336 KB

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA - KURS MODUŁOWY DLA NAUCZYCIELI - PRZEDŁUŻONY NABÓR

Drodzy Uczniowie!

Od 1 września do 14 września 2018 r. PCE w Chrzanowie rozpoczyna kolejny nabór do projektu w roku szkolnym 2018 / 2019.

Zapraszamy do zapisów oraz na darmowe kursy, zajęcia językowe staże – a dla szczególnie uzdolnionych uczniów są przewidziane stypendia. Udział w projekcie gwarantuje zdobycie dodatkowej wiedzy oraz otrzymanie certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności zawodowe.

Centrum Kompetencji Zawodowych w Chrzanowie zaprasza na :


KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO UZYSKANIA CERTYFIKOWANYCH UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH:


o SEP W ZAKRESIE EKSPLOATACJI SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH
o SPAWACZA METODA MAG
o SPAWACZA METODA MIG
o SPAWACZA METODA TIG
o PRAWA JAZDY KAT. B
o OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO Z WYMIANĄ BUTLI LPG
o OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH Z WYMIANĄ BUTLI LPG
KURSY UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH
o PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW PLC Z ZASTOSOWANIEM W UKŁADACH STEROWANIA
o MONTAŻ I URUCHAMIANIE UKŁADÓW ELEKTROPNEUMATYCZNYCH
o PROJEKTOWANIE I PROGRAMOWANIE UKŁADÓW MECHATRONICZNYCH
o OPERATOR OBRABIAREK CNC
o Montaż i obsługa instalacji elektrycznych
o KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
o MASZYNOWA OBRÓBKA SKRAWANIEM (TOKARZ)

KURSY Z OPROGRAMOWAŃ INŻYNIERSKICH:


o OBSŁUGA PROGRAMU SOLID EDGE
o OBSŁUGA PROGRAMU AUTO CAD
o OBSŁUGA PROGRAMU EDGE CAM
o OBSŁUGA PROGRAMU SYSTEM ZERO – OSN


ZAJĘCIA JĘZYKOWE:


o JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY
o JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY

DODATKOWO:


o WAKACYJNE MIESIĘCZNE PŁATNE STAŻE U PRACODAWCÓW
o STYPENDIA DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH ZAWODOWO UCZNIÓW
o WYJAZDY ZAWODOZNAWCZE
o WYJAZDY NA TARGI EDUKACYJNO-ZAWODOWE
o DORADZTWO ZAWODOWE

Wszelkie informacje dostępne są na stronach www.pcechrzanow.edu.pl www.zs.libiaz.pl oraz www.ckz.pcechrzanow.edu.pl oraz w biurze projektu u koordynatora.

 

Załączniki:
Załącznik nr 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 2. Zakres danych osobowych powierzonych do uczestnictwa
Załącznik nr 3. Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 4. Formy wsparcia
Załącznik nr 5. Zaświadczenie ze szkoły

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w trakcie trwania naboru:
- osobiście w biurze projektu pokój numer 14,Powiatowe Centrum Edukacyjne ul. Fabryczna
- za pośrednictwem specjalistów ds. rekrutacji: w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie Pani Agaty Bolek oraz w Zespole Szkół w Libiążu Pani Agnieszki Król
- za pośrednictwem poczty, kuriera lub osób trzecich ( decyduje data i godzina wpływu dokumentów do biura projektu)

Szczegółowe informacje: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, ul.Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, tel. 32-623-26-09

doc
plik doc - 465.5 KB

załącznik do pobrania dla uczetników projektu - dla uczniów - nabór 01.09.2018-14.09.2018
OGŁOSZENIE  O NABORZE NAUCZYCIELI ZAWODU

z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie oraz z Zespołu Szkół w Libiążu na kursy specjalistyczne dla nauczycieli.


Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.09.2018 r. do dnia 10.09.2018 r. do godziny 15.00, trwa nabór nauczycieli zawodu z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie oraz
z Zespołu Szkół w Libiążu na kursy specjalistyczne w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym”
na modułowy kurs specjalistyczny obejmujący obsługę oprogramowania :
EDGE CAM
SOLID EDGE
CNC SINU TRAIN
Projektowanie i wydruk 3 D

Warunki naboru na kursy specjalistyczne nauczycieli :
• Spełnienie kryterium formalnego tj. aktualne zatrudnienie jako nauczyciel zawodu
w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie lub w Zespole Szkół w Libiążu.
• Spełnienie kryterium punktowego: staż pracy - pierwszeństwo będą miały osoby
z najdłuższym stażem pracy ( ze względu na możliwość dezaktualizacji wiedzy technicznej)

Złożenie dokumentacji naboru na kursy specjalistyczne składającej się z:
1. Załącznik nr 1 Formularza zgłoszeniowego
2. Załącznik nr 2 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu
4. Załącznik nr 4 Zaświadczenie o stażu pracy nauczyciela zawodu
w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie lub Zespole Szkół
w Libiążu.

załączniki do pobrania poniżej niniejszego ogłoszenia

Załączniki są dostępne na stronach: www.pcechrzanow.edu.pl, www.zs.libiaz.pl www.ckz.pcechrzanow.edu.pl
Dokumenty aplikacyjne należy składać w trakcie trwania naboru
- osobiście w biurze projektu: pok. 14, Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, Chrzanów lub za pośrednictwem poczty, kuriera lub osób trzecich – decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu.
Wszelkie informacje są dostępne w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie pod numerem telefonu 32 623 29 09 lub bezpośrednio u Koordynatora projektu oraz na tablicy ogłoszeń .

 

doc
plik doc - 336 KB

załączniki do pobrania -  modułowy kurs specjalistyczny obejmujący obsługę oprogramowania :

 EDGE CAM, SOLID EDGE, CNC SINU TRAIN, Projektowanie i wydruk 3 D

nabór 01.09.2018-10.09.2018


OGŁOSZENIE O NABORZE NAUCZYCIELI ZAWODU z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie oraz z Zespołu Szkół w Libiążu na kursy specjalistyczne dla nauczycieli.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 08.05.2018 r. do dnia 14.05.2018 r. do godziny 15.00, trwa nabór nauczycieli zawodu z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie oraz
z Zespołu Szkół w Libiążu na kursy specjalistyczne w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym”
na Kurs specjalistyczny obsługi programu INWENTOR –stopień I i II

Warunki naboru na kursy specjalistyczne nauczycieli :

 •  Spełnienie kryterium formalnego tj. aktualne zatrudnienie jako nauczyciel zawodu
  w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie lub w Zespole Szkół w Libiążu.
 • Spełnienie kryterium punktowego: staż pracy- pierwszeństwo będą miały osoby
  z najdłuższym stażem pracy ( ze względu na możliwość dezaktualizacji wiedzy technicznej)

Złożenie dokumentacji naboru na kursy specjalistyczne składającej się z:


1. Załącznik nr 1 Formularza zgłoszeniowego
2. Załącznik nr 2 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu
4. Załącznik nr 4 Zaświadczenie o stażu pracy nauczyciela zawodu  w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie lub Zespole Szkół w Libiążu.

Dokumenty należy składać do 14 maja 2018 r. do godz. 15:00
- osobiście w biurze projektu: pok. 14, Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, Chrzanów lub za pośrednictwem poczty, kuriera lub osób trzecich – decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu.
lub można złożyć za pośrednictwem specjalistek ds. rekrutacji w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie – Pani Agaty Bolek oraz w Zespole Szkół w Libiążu – Pani Agnieszki Król
Wszelkie informacje są dostępne w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie pod numerem telefonu 32 623 29 09 lub bezpośrednio u koordynatora projektu oraz na tablicy ogłoszeń .

 

 

 

doc
plik doc - 328 KB

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA - REKRUTACJA - KURS INWENTOR DLA NAUCZYCIELI MAJ 2018

pdf
plik pdf - 0

KURS INWENTOR - OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE

O NABORZE UCZESTNIKÓW  

NA KURS   SEP  W ZAKRESIE EKSPLOATACJI SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 kV ( grupa 1)

w  ramach  projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym”(nr projektu RPMP.10.02.02-12-0217/16) powiatu Chrzanowskiego( zwanym dalej Projektem CKZ), dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa wiedza i Kompetencje. Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, podziałanie 10.2.2 kształcenie zawodowe uczniów –SPR realizowanego w okresie  od 01.05.2017 do 30.09. 2020 r.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 19.03.2018 r. do dnia 27.03.2018 r. do godziny 15.00, trwa nabór uczniów ze szkół ponagimnazjalnych kształcących się w szkołach zawodowych w obszarze  elektryczno-elektroniczny lub mechaniczno- górniczym i pobiera naukę w województwie małopolskim  na kurs   SEP  w zakresie eksploatacji sieci urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV ( grupa 1).

 

Kurs jest bezpłatny. Kurs obejmuje 35 godz. zajęć i kończy się egzaminem dającym  kwalifikacje w zakresie  eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1kV (I grupy)  i uzyskaniem uprawnień SEP.

 

Warunkiem uczestnictwa w  kursie SEP jest spełnienie  złożenie prawidłowo wypełnionej  dokumentacji. oraz zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa  w projekcie CKZ.

Złożenie  dokumentacji  naboru na kurs SEP składającej się z:

Załącznika  nr 2 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Załącznika  nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu

 Załącznika  nr 4 Formy wsparcia

Załącznika  nr 5 Zaświadczenie, że jest uczniem / uczennicą szkoły zawodowej.

Załączniki są dostępne  na stronie  www.pcechrzanow.edu.pl,www.zs.libiaz.pl, oraz www.ckz.pcechrzanow.pl

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w trakcie trwania naboru:

 • osobiście w biurze projektu: pok. 14, Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, Chrzanów
 • za pośrednictwem specjalistek ds. rekrutacji w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie – Pani Agaty Bolek oraz w Zespole Szkół w Libiążu – Pani Agnieszki Król
 • za pośrednictwem poczty, kuriera lub osób trzecich – decyduje data i godzina wpływu dokumentów do biura projektu.

Formularze nie zawierające czytelnych danych osobowych wraz z czytelnym numerem telefonu i/lub adresem mailowym nie będą rozpatrywane.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie

DO POBRANIA:

 1. OGŁOSZENIE
 2. REGULAMIN
 3. ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA

 

 

 

 

 

doc
plik doc - 281 KB
doc
plik doc - 493 KB

OGŁOSZENIE

O NABORZE   NAUCZYCIELI ZAWODU z Powiatowego Centrum Edukacyjnego
w Chrzanowie oraz z Zespołu Szkół w Libiążu
na kursy specjalistyczne dla nauczycieli.

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 09.03.2018 r. do dnia 14.03.2018 r. do godziny 15.00, trwa nabór nauczycieli zawodu z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie oraz  z Zespołu Szkół w Libiążu na kursy specjalistyczne w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym

Kursy specjalistyczne obsługi programu AUTOCAD I i II stopnia

 

Warunki naboru na kursy specjalistyczne nauczycieli :

 • Spełnienie kryterium formalnego tj. aktualne zatrudnienie jako nauczyciel zawodu
  w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie lub w Zespole Szkół w Libiążu.
 • Spełnienie kryterium punktowego: staż pracy- pierwszeństwo będą miały osoby
  z najdłuższym stażem pracy ( ze względu na możliwość dezaktualizacji wiedzy technicznej)

Złożenie dokumentacji naboru na kursy specjalistyczne składającej się z:

 1. Załącznik nr 1 Formularza zgłoszeniowego
 2. Załącznik nr 2     Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu
 4. Załącznik nr 4 Zaświadczenie o stażu pracy nauczyciela zawodu
  w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie lub Zespole Szkół
  w Libiążu.

Dokumenty należy składać do 14 marca 2018 r. do godz. 15:00

- osobiście w biurze projektu: pok. 14, Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, Chrzanów lub za pośrednictwem poczty, kuriera lub osób trzecich – decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu.

lub można złożyć za pośrednictwem specjalistek ds. rekrutacji w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie – Pani Agaty Bolek oraz w Zespole Szkół w Libiążu – Pani Agnieszki Król

Wszelkie informacje są dostępne w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie pod numerem telefonu 32 623 29 09 lub bezpośrednio u koordynatora projektu   oraz  na tablicy ogłoszeń .

 

dokumenty do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

http://www.ckz.pcechrzanow.edu.pl/files/formularzzgoszeniowy.doc

OGŁOSZENIE O NABORZE

http://www.ckz.pcechrzanow.edu.pl/files/12-03ogoszeniekursdlanauczycieli.doc

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW DOJAZDU

http://www.ckz.pcechrzanow.edu.pl/files/wniosekorefundacjkosztw_84.doc

doc
plik doc - 328 KB

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - KURS DLA NAUCZYCIELI - AUTOCAD I i II STOPNIA

doc
plik doc - 280.5 KB

OGŁOSZENIE O NABORZE - KURSY SPECJALISTYCZNE DLA NAUCZYCIELI - AUTOCAD I i II STOPNIA

doc
plik doc - 279.5 KB

WZÓR WNIOSKU O REFUNDACJĘ KOSZTÓW DOJAZDU

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zgłoszonymi trudnościami w dostarczeniu kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej, wychodząc naprzeciw zgłoszonemu zapotrzebowaniu, dokonujemy zmiany terminu zakończenia rekrutacji, tj. będzie ona trwała od dnia 27.11.2017 r. do dnia 05.12.2017 r. do godziny 15.00. Rekrutacja odbywa się w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych, z siedzibą w Chrzanowie, ul. Fabryczna 27.

 

Przypominamy także, iż dokumenty aplikacyjne należy złożyć w trakcie trwania naboru:

 

 • osobiście w biurze projektu: pok. 14, Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, Chrzanów
 • za pośrednictwem specjalistek ds. rekrutacji w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie – Pani Agaty Bolek oraz w Zespole Szkół w Libiążu – Pani Agnieszki Król
 • za pośrednictwem poczty, kuriera lub osób trzecich – decyduje data i godzina wpływu dokumentów do biura projektu.

Formularze nie zawierające czytelnych danych osobowych wraz z czytelnym numerem telefonu i/lub adresem mailowym nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy do udziału w projekcie !