INFORMACJA DLA STYPENDYSTÓW

Przypominamy, iż obowiązkowym warunkiem otrzymania stypendium  jest odbycie w danym miesiącu conajmniej 1 raz wizyty u doradcy zawodowego.

W przypadku braku możliwości skorzystania z konsultacji u doradcy zawodowego w danym miesiącu prosze o kontakt z Koordynatorem Projektu w celu ustalenia najbliższego możliwego terminu odbycia doradztwa u doradcy zawodowego. 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW  w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym”