2018-05-07

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 08.05.2018 r. do dnia 14.05.2018 r. do godziny 15.00, trwa nabór nauczycieli zawodu z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie orazz Zespołu Szkół w Libiążu na kursy specjalistyczne w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodo wej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym” na Kurs specjalistyczny obsługi programu INWENTOR –stopień I i II

2018-05-07

9 kwietnia br. zakończył się egzaminem kurs SEP w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń
elektroenergetycznych do 1 kV na kwalifikację typu E I grupy.

2018-05-25

OGŁOSZENIE  O PRZEDŁUŻENIU NABORU UCZESTNIKÓW NA STAŻ PŁATNY W RAMACH PROJEKTU

„Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym”(nr projektu RPMP.10.02.02-12-0217/16) powiatu Chrzanowskiego(zwanym dalej Projektem CKZ), dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa wiedza i Kompetencje. Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, podziałanie 10.2.2 kształcenie zawodowe uczniów –SPR realizowanego w okresie od 01.05.2017 do 30.09. 2020 r.