Zakończono pierwszą edycję kursu SEP

2018-05-07

9 kwietnia br. zakończył się egzaminem kurs SEP w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń
elektroenergetycznych do 1 kV na kwalifikację typu E I grupy.

W zajęciach brało udział 10 uczniów, którzy z powodzeniem zdali  egzamin na wymienioną kwalifikację.
Uczestnicy otrzymają stosowne uprawnienia. Egzamin przeprowadzono w siedzibie Powiatowego
Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie. Kurs trwał od 12 stycznia do 16.03.2018 r.