OGŁOSZENIE O NABORZE NAUCZYCIELI ZAWODU z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie oraz z Zespołu Szkół w Libiążu na kursy specjalistyczne dla nauczycieli.

2018-05-07

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 08.05.2018 r. do dnia 14.05.2018 r. do godziny 15.00, trwa nabór nauczycieli zawodu z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie orazz Zespołu Szkół w Libiążu na kursy specjalistyczne w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodo wej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym” na Kurs specjalistyczny obsługi programu INWENTOR –stopień I i II

Warunki naboru na kursy specjalistyczne nauczycieli :

Spełnienie kryterium formalnego tj. aktualne zatrudnienie jako nauczyciel zawodu
w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie lub w Zespole Szkół w Libiążu.
Spełnienie kryterium punktowego: staż pracy- pierwszeństwo będą miały osoby
z najdłuższym stażem pracy ( ze względu na możliwość dezaktualizacji wiedzy technicznej)

Złożenie dokumentacji naboru na kursy specjalistyczne składającej się z:

  1. Załącznik nr 1 Formularza zgłoszeniowego
  2. Załącznik nr 2 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
  3. Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektuZałącznik nr 4
  4. Zaświadczenie o stażu pracy nauczyciela zawoduw Powiatowym Cen trum Edukacyjnym w Chrzanowie lub w Zespole Szkół w Libiążu.

Dokumenty należy składać do 14 maja 2018 r. do godz. 15:00

- osobiście w biurze projektu: pok. 14, Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, Chrzanów lub za pośrednictwem poczty, kuriera lub osób trzecich – decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu.

lub można złożyć za pośrednictwem specjalistek ds. rekrutacji w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie – Pani Agaty Bolek oraz w Zespole Szkół w Libiążu – Pani Agnieszki Król

Wszelkie informacje są dostępne w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie pod numerem telefonu 32 623 29 09 lub bezpośrednio u koordynatora projektu oraz na tablicy ogłoszeń .

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

ZAŁĄCZNIKI