2017-12-19

Powiat Chrzanowski uzyskał dofinansowanie w wysokości 2 715 053,40 zł ze środków UE na projekt pn. „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno- elektronicznymi pomocniczym mechaniczno-górniczym”.

2017-12-19

W ramach projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno- elektronicznymi pomocniczym mechaniczno-górniczym” utworzone zostało Centrum Kompetencji Zawodowych w Chrzanowie, w ramach którego realizowane będą bezpłatne kursy i zajęcia dla uczniów z terenu województwa małopolskiego, pobierających naukę w branżach: elektryczno- elektronicznej oraz mechaniczno-górniczej.