Drodzy Uczniowie! Zdobędziecie dodatkową wiedzę i certyfikowane umiejętności praktyczne, podniesiecie poziom znajomości języków obcych oraz innych umiejętności oczekiwanych na rynku pracy zwiększających szansę na zatrudnienie.

2017-12-19

W ramach projektu "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno- elektronicznymi pomocniczym mechaniczno-górniczym” utworzone zostało Centrum Kompetencji Zawodowych w Chrzanowie, w ramach którego realizowane będą bezpłatne kursy i zajęcia dla uczniów z terenu województwa małopolskiego, pobierających naukę w branżach: elektryczno- elektronicznej oraz mechaniczno-górniczej.

Centrum Kompetencji Zawodowych w Chrzanowie oferuje:

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO UZYSKANIA CERTYFIKOWANYCH UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH:

 • SEP W ZAKRESIE EKSPLOATACJI SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH
 • SPAWACZA METODA MAG
 • SPAWACZA METODA MIG
 •  SPAWACZA METODA TIG
 •  PRAWA JAZDY KAT. B
 • OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO Z WYMIANĄ BUTLI LPG
 • OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH Z WYMIANĄ BUTLI LPG

KURSY UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

 • PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW PLC Z ZASTOSOWANIEM W UKŁADACH STEROWANIA
 •  MONTAŻ I URUCHAMIANIE UKŁADÓW ELEKTROPNEUMATYCZNYCH
 •  PROJEKTOWANIE I PROGRAMOWANIE UKŁADÓW MECHATRONICZNYCH
 • OPERATOR OBRABIAREK CNC
 • MONTAŻ I OBSŁUGA UKŁADÓW MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
 •  MONTAŻ I OBSŁUGA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 • KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 • MASZYNOWA OBRÓBKA SKRAWANIEM (TOKARZ)


KURSY Z OPROGRAMOWAŃ INŻYNIERSKICH:

 • OBSŁUGA PROGRAMU SOLID EDGE
 • OBSŁUGA PROGRAMU AUTO CAD
 • OBSŁUGA PROGRAMU EDGE CAM
 • OBSŁUGA PROGRAMU SYSTEM ZERO - OSN


ZAJĘCIA JĘZYKOWE:

 • JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY
 • JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY


DODATKOWO:

 • WAKACYJNE MIESIĘCZNE PŁATNE STAŻE U PRACODAWCÓW
 • STYPENDIA DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH ZAWODOWO UCZNIÓW
 • WYJAZDY ZAWODOZNAWCZE
 • WYJAZDY NA TARGI EDUKACYJNO-ZAWODOWE

Szczegółowe informacje: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, ul.Fabryczna 27,32-500 Chrzanów, tel. 32-623-26-09