DOKUMENTACJA DO PROWADZENIA ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI

2018-10-10

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA ORAZ KURSY W RAMACH PROJEKTU

Szanowni Państwo,

 

w zakładce DLA UCZESTNIKÓW  zamieszczone zostały materiały do pobrania dla nauczycieli prowdzących zajęcia w ramach projektu. 

  • wzór dziennika zajęć
  • wzory dokumentacji projektowej: lista obecnosci, potwierdzenie odbioru materiałów
  • Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn
  • Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami oraz ich stosowanie.