OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO DORADCA ZAWODOWY

2018-09-14

Dyrektor PCE ogłasza otwarty nabór na stanowisko doradcy zawodowego w wymiarze 1/2 etatu w projekcie "Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ.

treść ogłoszenia o naborze wraz z załacznikami do pobrania znajduje się w dziale REKRUTACJA

Dokumanty pobrać można również ze strony BIP - PCE w Chrzanowie: https://bip.malopolska.pl/pcewchrzanowie,a,1493718,ogloszenie-nr-122018-o-naborze-na-stanowisko-doradcy-zawodowego-w-projekcie.html