PRZEDŁUŻENIE NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU - NAUCZYCIELI NA KURS MODUŁOWY

2018-09-14

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU NABORU NAUCZYCIELI ZAWODU z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie oraz z Zespołu Szkół w Libiążu na kursy specjalistyczne dla nauczycieli.

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 15.09.2018 r. do dnia 28.09.2018 r. do godziny 15.00, zostaje przedłużony nabór nauczycieli zawodu z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie oraz z Zespołu Szkół w Libiążu na kursy specjalistyczne w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym”

na modułowy kurs specjalistyczny obejmujący obsługę oprogramowania :

EDGE CAM

SOLID EDGE

CNC SINU TRAIN

Projektowanie i wydruk 3 D

Warunki naboru na kursy specjalistyczne nauczycieli :

Spełnienie kryterium formalnego tj. aktualne zatrudnienie jako nauczyciel zawodu
w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie lub w Zespole Szkół w Libiążu.
Spełnienie kryterium punktowego: staż pracy - pierwszeństwo będą miały osoby
z najdłuższym stażem pracy ( ze względu na możliwość dezaktualizacji wiedzy technicznej)

Złożenie dokumentacji naboru na kursy specjalistyczne składającej się z:

Załącznik nr 1 Formularza zgłoszeniowego
Załącznik nr 2 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 4 Zaświadczenie o stażu pracy nauczyciela zawodu
w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie lub Zespole Szkół
w Libiążu.

Załączniki są dostępne na stronach: www.pcechrzanow.edu.pl, www.zs.libiaz.pl www.ckz.pcechrzanow.edu.pl

Dokumenty aplikacyjne należy składać w trakcie trwania naboru

- osobiście w biurze projektu: pok. 14, Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, Chrzanów lub za pośrednictwem poczty, kuriera lub osób trzecich – decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu.

Wszelkie informacje są dostępne w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie pod numerem telefonu 32 623 29 09 lub bezpośrednio u Koordynatora projektu oraz na tablicy ogłoszeń .

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA W ZAKŁADCE: REKRUTACJA

http://www.ckz.pcechrzanow.edu.pl/rekrutacja/