NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU - KURS MODUŁOWY DLA NAUCZYCIELI

2018-08-27

OGŁOSZENIE  O NABORZE NAUCZYCIELI ZAWODU z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie oraz z Zespołu Szkół w Libiążu na kursy specjalistyczne dla nauczycieli.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01.09.2018 r. do dnia 10.09.2018 r. do godziny 15.00, trwa nabór nauczycieli zawodu z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie oraz z Zespołu Szkół w Libiążu na kursy specjalistyczne w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie chrzanowskim poprzez utworzenie CKZ i rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze głównym elektryczno-elektronicznym i pomocniczym mechaniczno-górniczym”
na modułowy kurs specjalistyczny obejmujący obsługę oprogramowania :
EDGE CAM
SOLID EDGE
CNC SINU TRAIN
Projektowanie i wydruk 3 D


Warunki naboru na kursy specjalistyczne nauczycieli :
• Spełnienie kryterium formalnego tj. aktualne zatrudnienie jako nauczyciel zawodu
w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie lub w Zespole Szkół w Libiążu.
• Spełnienie kryterium punktowego: staż pracy - pierwszeństwo będą miały osoby
z najdłuższym stażem pracy ( ze względu na możliwość dezaktualizacji wiedzy technicznej)


Złożenie dokumentacji naboru na kursy specjalistyczne składającej się z:
1. Załącznik nr 1 Formularza zgłoszeniowego
2. Załącznik nr 2 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu
4. Załącznik nr 4 Zaświadczenie o stażu pracy nauczyciela zawodu
w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie lub Zespole Szkół w Libiążu.


Załączniki są dostępne na stronach: www.pcechrzanow.edu.pl, www.zs.libiaz.pl www.ckz.pcechrzanow.edu.pl
Dokumenty aplikacyjne należy składać w trakcie trwania naboru
- osobiście w biurze projektu: pok. 14, Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Fabryczna 27, Chrzanów lub za pośrednictwem poczty, kuriera lub osób trzecich – decyduje data wpływu dokumentów do biura projektu.
Wszelkie informacje są dostępne w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie pod numerem telefonu 32 623 29 09 lub bezpośrednio u Koordynatora projektu oraz na tablicy ogłoszeń .

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA TUTAJ: http://www.ckz.pcechrzanow.edu.pl/rekrutacja/
(pod treścią ogłoszenia o naborze)