NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU NA KURSY, ZAJĘCIA, STAŻE

2018-08-27

Drodzy Uczniowie!

Od 1 września do 14 września 2018 r. PCE w Chrzanowie rozpoczyna kolejny nabór do projektu w roku szkolnym 2018 / 2019.
Zapraszamy do zapisów oraz na darmowe kursy, zajęcia językowe staże – a dla szczególnie uzdolnionych uczniów są przewidziane stypendia. Udział w projekcie gwarantuje zdobycie dodatkowej wiedzy oraz otrzymanie certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności zawodowe.

Centrum Kompetencji Zawodowych w Chrzanowie zaprasza na :

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO UZYSKANIA CERTYFIKOWANYCH UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH:

o   SEP W ZAKRESIE EKSPLOATACJI SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH

o   SPAWACZA METODA MAG

o   SPAWACZA METODA MIG

o    SPAWACZA METODA TIG

o    PRAWA JAZDY KAT. B

o   OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO Z WYMIANĄ BUTLI LPG

o   OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH Z WYMIANĄ BUTLI LPG

KURSY UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

o   PROGRAMOWANIE STEROWNIKÓW PLC Z ZASTOSOWANIEM W UKŁADACH STEROWANIA

o    MONTAŻ I URUCHAMIANIE UKŁADÓW ELEKTROPNEUMATYCZNYCH

o    PROJEKTOWANIE I PROGRAMOWANIE UKŁADÓW MECHATRONICZNYCH

o   OPERATOR OBRABIAREK CNC

o    Montaż i obsługa instalacji elektrycznych

o   KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

o   MASZYNOWA OBRÓBKA SKRAWANIEM (TOKARZ)

 

KURSY Z OPROGRAMOWAŃ INŻYNIERSKICH:

o   OBSŁUGA PROGRAMU SOLID EDGE

o   OBSŁUGA PROGRAMU AUTO CAD

o   OBSŁUGA PROGRAMU EDGE CAM

o   OBSŁUGA PROGRAMU SYSTEM ZERO – OSN

ZAJĘCIA JĘZYKOWE:

o   JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY

o   JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY


DODATKOWO:

o   WAKACYJNE MIESIĘCZNE PŁATNE STAŻE U PRACODAWCÓW

o   STYPENDIA DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH ZAWODOWO UCZNIÓW

o   WYJAZDY ZAWODOZNAWCZE

o   WYJAZDY NA TARGI EDUKACYJNO-ZAWODOWE

o   DORADZTWO ZAWODOWE

 

Wszelkie informacje dostępne są na stronach www.pcechrzanow.edu.plwww.zs.libiaz.pl oraz www.ckz.pcechrzanow.edu.ploraz w biurze projektu u koordynatora.

Załączniki:

Załącznik nr 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2. Zakres danych osobowych powierzonych do uczestnictwa

Załącznik nr 3. Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 4. Formy wsparcia

Załącznik nr 5. Zaświadczenie ze szkoły

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w trakcie trwania naboru:

- osobiście w biurze projektu pokój numer 14,Powiatowe Centrum Edukacyjne ul. Fabryczna

- za pośrednictwem specjalistów ds. rekrutacji: w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie Pani Agaty Bolek oraz w Zespole Szkół w Libiążu Pani Agnieszki Król

- za pośrednictwem poczty, kuriera lub osób trzecich ( decyduje data i godzina wpływu dokumentów do biura projektu)

Szczegółowe informacje: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, ul.Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów, tel. 32-623-26-09

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA : http://www.ckz.pcechrzanow.edu.pl/rekrutacja/
(POD TREŚCIĄ OGŁOSZENIA)