Ruszają kursy podstawowego spawania metodą TIG, MAG, MIG

2018-06-04

4 czerwca 2018 r. rozpoczął się Kurs podstawowego spawania metodą TIG – 141 – spawanie łukowe elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego z dodatkiem drutu / pręta litego.

Zakres tematyczny: Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego, Urządzenia spawalnicze,zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, Oznaczenie                     i wymiarowanie spoin, Metody przygotowania złączy do spawania, Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG, Elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania, Ćwiczenia praktyczne (100h), Podstawowe wiadomości o stalach nierdzewnych, metody spawania, ochrona zdrowia, Spawalność, złącza spawane i odkształcenia złączy ze stali nierdzewnych, Materiały dodatkowe do spawania stali nierdzewnych, Korozja i obróbka cieplna po spawaniu.

Kurs potrwa do 4 lipca 2018 r.

 

W najbliższym czasie uruchomione zostaną:

Kurs podstawowego spawania metodą MAG – 135 – spawanie elektrodą metalowąw osłonie gazów aktywnych;

Kurs podstawowego spawania metodą MIG – 131 – spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów obojętnych.