PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ

2018-03-12

W grudniu ruszyły spotkania z doradcą zawodowym.

W myśl zasady, że to co najbardziej ogranicza to brak pewności siebie były poświęcone strategii wykorzystania własnego potencjału. Świadomość pracy nad wzmacnianiem takich obszarów, jak kontakty interpersonalne, negocjacje, obrona swojego zdania, wystąpienia publiczne, kontakty z autorytetami stały się nadrzędnym celem konwersacji.

Równie istotne były zagadnienia poruszane w obrębie modułu dotyczącego temperamentu, cech charakterologicznych.
Kolejne moduły tematyczne wzbogacały wiedzę uczestników o zawody pozwalające zdobyć stabilizację życiową, zawody przyszłości/profesje strategiczne, zgłębiały obszar związany z dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy, pozwalały poszerzyć wiedzę na temat dalszego kształcenia, w tym na uczelniach wyższych.