2019-12-16

JESTEŚ UCZNIEM

Powiatowego Centrum Edukacyjnego, Zespołu Szkół w Libiążu lub zespołu szkół  o profilu elektryczno – elektronicznym?

Skorzystaj i zainwestuj w siebie!

http://www.pcechrzanow.edu.pl/galeria/

NA PÓŁMETKU PROJEKTU...

AKTUALNIE UCZESTNICZĄ 323 OSOBY KORZYSTAJĄCE  Z RÓŻNYCH FORM WSPARCIA.

DUŻYM ZAINTERESOWANIEM CIESZĄ SIĘ KURSY PRZYGOTOWUJACE DO UZYSKANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH, DEDYKOWANE DLA PEŁNOLETNICH UCZNIÓW.

OD WRZEŚNIA 2018 ROKU DO CZERWCA 2019 ROKU ODBYŁY SIĘ KURSY, KTÓRE POZWALAJĄ NA UZYSKANIE UPRAWNIEŃ:

 • KURSY SEP w wymiarze 35 godzin:

W roku szkolnym 2018/2019 odbyły się kursy w terminach:

-od 05.11.2018r. -13.12.2018r.

-od 20.03.2019r. – 12.04.2019r.

Skorzystało łącznie 18 osób, gdzie każda z nich uzyskała uprawnienia z zakresu eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV na kwalifikacje typu E. Uczestnicy mogli korzystać z urządzeń, materiałów eksploatacyjnych, otrzymali niezbędne podręczniki, a egzaminy na uprawnienia odbywały się w PCE.  Foto  

KURSY ZEWNĘTRZNE:

 • KURS PRAWA JAZDY KAT. B:

W roku szkolnym 2018/2019 odbyły się 2 kursy w terminach:

- 20.10.2018r. - 28.02.2019r. w Ośrodek Szkolenia LUZ w Chrzanowie dla 10 osób

- 14.01.2019r. – 31.08.2019r. dla 10 uczestników prowadzony przez Ośrodek MOTO- PAL z Chrzanowa

Łącznie w dwóch kursach uczestniczyło 20 osób. Natomiast uprawnienia na prawo jazdy kat. B otrzymało 12 osób.

 

 • Kurs wózki widłowe z wymianą butli LPG:

1 grupa dla 15 osób

W roku szkolnym 2018/2019 wykonano w terminie jeden kurs  od 16.05. 2019r. do 08.06. 2019r.

Ukończyło go 13 osób i otrzymało zaświadczenie UDT do obsługi wózków jezdnych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych.

 • Kurs wózki jezdne z wymianą butli LPG:

1 grupa dla 15 osób

W roku szkolnym 2018/2019 zrealizowany został 1 kurs w terminie od 01.10.2018r. do 24.10.2018r. Uczestniczyło w kursie 14 osób i uzyskało uprawnienia na operatora wózka jezdnego.

 

 • Kurs spawania metodą MIG- 131 w wymiarze 153 godzin:

1 grupa po 6 osób

W roku szkolnym 2018/2019 zrealizowano jeden kurs w terminie od 14.01.2019r. do 23.02.2019r., w którym 6 osób zdobyło uprawnienia spawalnicze.

 • Kurs spawanie metodą MAG w wymiarze 137 godzin

1 grupa po 6 osób

W roku szkolnym 2018/2019 zrealizowano jeden kurs w terminie od 14.01.2019r. do 26.02.2019r., w którym 6 osób zdobyło uprawnienia spawalnicze.

 • Kurs spawanie metodą TIG- 141 w wymiarze 134 godzin:

1 grupa po 6 osób

W 2019r. zrealizowano jeden kurs w terminie od 14.01.2019r. do 23.02.2019r., w którym 6 osób uzyskało uprawnienia spawalnicze.

KURSY UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH:

 • Kurs programowanie sterowników PLC w wymiarze 30 godzin:

W roku szkolnym 2018/2019 zrealizowano dwa kursy w terminach:

-16.11.2018r. 14.12.2018r.-6 osób

-14.11.-31.01.2019r.- 5 osób

Łącznie 11 osób ukończył kurs z PLC i nabyło umiejętności w zakresie programowania sterowników PLC z zastosowaniem w układach sterowania.

 

 • Kurs montaż i uruchamianie układów elektropneumatycznych w wymiarze 30 godzin:

6 osób na grupę

W roku 2018/2019 zrealizowano 3 kursy łącznie dla 16 osób w terminach:

-13.11.2018r. –zakończenie 08.2019r. – 6 osób

-19.03.2019r. – 30.04.2019r.-6 osób

-20.03.2019r-30.05.2019r.-4 osób

 

 • Kurs projektowania i programowania układów mechatronicznych w wymiarze 40 godzin:

6 osób na grupę

W okresie 2018/2019 zrealizowano 3 kursy w terminach:

-05.11.2018r. -19.12.2018r.-5 osób

-07.11.2018r. – 10.01.2019r.-4 osoby

-07.03.2019r.-22.05.2019r.-6 osób

 

 • Kurs operatora obrabiarek CNC w wymiarze 50 godzin:

6 osób na grupę

W okresie 2018/2019 zrealizowano 2 kursy w terminach:

-18.12.2018r.-26.02.2019r. dla 6 osób

-07.03.2019r. – 21.05.2019r. dla 6 osób

Łącznie 12 osób nabyło umiejętności zawodowych na poziomie podstawowym.

 • Kurs maszynowa obróbka skrawaniem(tokarz)wymiarze 30 godzin:

W roku szkolnym 2018/2019 zrealizowano 3 kursy w terminach:

-16.10.2018r. -04.12.2018r. -6 osób

-11.12.2018r-26.02.2019r. – 5 osób

-26.03.2019r-04.06.2019r.-5 osób

16 uczestników nabyło umiejętności zawodowych na poziomie podstawowym. Zajęcia odbywają się w siedzibie ZS w Libiążu.

 

 • Kurs montaż i obsługa układów maszyn i urządzeń elektrycznych w wymiarze 25 godzin:

W roku 2018r. zrealizowano dla 8 uczestników forma indywidualna w okresie czerwiec- październik 2018r. w terminach:

-22.09.-27.10.2018r.

-21.09.-29.10.2018r.

-13.09.-20.10.2018r.

Od czerwca 2019r. rozpoczęto realizację kursu w formule indywidualnej 25 godzin na 1 uczestnika dla 8 osób. Dwie osoby zrealizowały kurs w 100% i nabyły umiejętności zawodowych na poziomie podstawowym.

Pozostałych 6 osób zrealizuje kurs w terminie wrzesień – październik 2019r.

 

KURSY OPROGRAMOWAŃ INŻYNIERSKICH:

 • Kurs obsługa programu ZERO OSN w wymiarze 40 godzin:

6 osób na grupę

W roku szkolnym 2018/2019 zrealizowano 2 kursy, które odbyły się w Zespole Szkół w Libiążu dla łącznie 11 osób w terminach:

-16.10.2018r.-08.11.218r – 6 osób

-16.11.2018r.-11.01.2019r. -5 osób

Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół w Libiążu.

 

 • Kurs obsługi programu SOLID EDGE 1 grupa 40 godzin:

6 osób na grupę

W roku szkolnym 2018/2019 zrealizowano 2 kursy dla 12 osób w terminach:

-16.10.2018r. – 08.11.2018r. dla 6 osób

-13.11.2018r. – 13.12.2018r. dla 6 osób

 

 • Kurs obsługi programu AUTOCAD w wymiarze 40 godzin:

6 osób na grupę

W roku szkolnym 2018/2019 zrealizowano 3 kursy dla 16 osób  w terminach:

-16.10.2018r. – 08.11.2018r. dla6 osób

-24.10.2018r. - 09.01.2019r. dla 5 osób

-20.02.2019r. – 12.06.2019r. dla 5 osób

 

 • Kurs obsługi programu EDGE CAM w wymiarze 40 godzin:

6 osób na grupę

Od 2019 r. realizowano 2 kursy dla łącznie 12 osób w terminach:

-19.02.2019r. - 19.03.2019r. dla 5 osób

-26.03.2019r. - 30.04.2019r. dla 7 osób

 

ZAJĘCIA Z JĘZYKÓW OBCYCH ZAWODOWYCH:

 • Język angielski zawodowy w wymiarze 60 godzin:

10 osób na grupę

W roku szkolnym 2018/2019 odbyły się 2 kursy dla łącznie 20 uczestników, w lutym 2019 roku odbyły się jeszcze 2 kursy dla 14 osób w terminach:

-20.11.2018r. – 22.05.2019r. dla 10 osób

-19.11.2017r. -20.05.2018r. 10 osób

a od lutego 2019r. zrealizowano kolejne dwa kursy:

-04.02.2019r.-29.04.2019r. dla 7 osób

-07.02.2019r.-09.05.2019r. dla 7 osób

Zajęcia odbywały się w salach dydaktycznych w PCE w Chrzanowie.

 

 • Język niemiecki zawodowy w wymiarze 60 godzin:

10 osób na grupę

W okresie 2018/2019 zrealizowano 3 kursy, które odbywały się w PCE w Chrzanowie w terminach:

-05.11.2018r.-10.01.2019r.-10 osób

-04.02.2019r.-19.03.2019r.-7 osób

-25.03.2019r.-12.06.2019r.-10 osób

Łącznie 27 osób nabyło umiejętności posługiwania się jęz. niemieckim zawodowym.