2018-11-22

Dyrektor Powiatowego Centrum edukacyjnego w Chrzanowie ogłasza naborór  na stanowiska pracy w projekcie - prowadzenie zajęć z języka angielskiego zawodowego

2018-11-27

Informujemy, ze w zakładce DLA UCZESTNIKÓW zamieszczony został aktualny harmonogram zjęć i kursów realizowanych w ramach CKZ w Chrzanowie